Fact sheet: Commercieel Privaatrecht

Fact sheet

Titel / Kwalificatie

Mr. / LL.M.

Vorm van de opleiding

Deeltijd

CROHO

75135

Instructietaal

Nederlands

Start master

De Master start per 2 april 2018. Het voorbereidingsprogramma start op 4 december 2017. 

Civiel Effect

Nee, met uitzondering van deelnemers met een voltooide opleiding WO Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Kick-off / introductie master

Maart 2018

Duur van de opleiding

In ongeveer anderhalf jaar, verdeeld over 7 blokken.

Bijeenkomsten

Maandag, spitsuurmodel van 16.00 tot 20.00 uur incl. diner

Aantal studiepunten

Voorbereidingsprogramma (indien van toepassing):
20 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week inclusief het college.

Master: 60 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week inclusief het college.

Studeren buitenland

Internationale excursie

Numerus fixus

Ja, 25 per groep.

Toelatingseisen

Voor de toelating tot de master-opleiding en het voorbereidingsprogramma is vereist dat de kandidaat:

  • minimaal drie jaar (gelet op het onderwerp van de master) relevante werkervaring heeft en minimaal een erkend HBO-bachelor of WO-bachelor of master diploma heeft behaald.

Verder geldt dat:

  • voor toelating tot de master met voorbereidingsprogramma dat de inschrijver een erkende opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau met succes heeft afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Commercieel Privaatrecht definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Commercieel Privaatrecht.  Ook wanneer de inschrijver een WO-bachelor of WO-master meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding heeft afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid of een WO-bachelor of master in een andere wetenschappelijke discipline geldt dat de inschrijver zich kan aanmelden voor de master na voltooiing van het voorbereidingsprogramma.
  • voor rechtstreekse toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma dat de inschrijver de afgelopen vijf jaar een WO-bachelor of WO-master diploma op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald, of maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma / premaster op minimaal WO-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden deel uitmaakten.

 

Selectieprocedure

Intakegesprek, meerkeuzetoets en een schrijftoets met een positief eindresultaat afgerond.

Toelating voorbereidingsprogramma

Toelatingseis C + drie jaar relevante werkervaring + positief afgeronde selectieprocedure geven toegang tot het voorbereidingsprogramma.

Uiterste aanmelddatum voorbereidingsprogramma is 31 oktober 2017.

Start voorbereidingsprogramma

December 2017

Aanmelddeadline

1 november 2017

Kosten master 2018/2019

€ 22.500,- (incl. inschrijfgeld, boeken, excursie, etc.)

Kosten voorbereidingsprogramma 2017/2018

€ 4.500,- (incl. inschrijfgeld, boeken, colleges, etc.)

Aanmelden

meld u direct aan via het aanmeldformulier.