Fact sheet: Commercieel Privaatrecht

Fact sheet

Titel / Kwalificatie

Mr. / LL.M.

Vorm van de opleiding

Deeltijd

Instructietaal

Nederlands

Start master

April 2018, onder voorbehoud van accreditatie. Uiterste aanmelddatum is 28 februari 2018.

Civiel Effect

Nee, met uitzondering van deelnemers met een voltooide opleiding WO Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Kick-off / introductie master

Maart 2018

Duur van de opleiding

In ongeveer anderhalf jaar, verdeeld over 7 blokken.

Bijeenkomsten

Maandag, spitsuurmodel van 16.00 tot 20.00 uur incl. diner

Aantal studiepunten

Voorbereidingsprogramma (indien van toepassing):
20 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week inclusief het college.

Master: 60 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week inclusief het college.

Studeren buitenland

Internationale excursie

Numerus fixus

Ja, 25 per groep en maximaal 50 plaatsen beschikbaar.

Toelatingseisen

vereist is dat de kandidaat:

  • minimaal drie jaar (gelet op het onderwerp van de master) relevante werkervaring heeft; en
  • A. maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een diploma (afgeronde geaccrediteerde opleiding) op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald op WO-bachelor of WO-master niveau; of
  • B. maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma/premaster op minimaal WO-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden aantoonbaar deel uitmaakten; of
  • C. een WO-bachelor of WO-master heeft afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid (meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding) of in een andere wetenschappelijke discipline, of opleiding op minimaal HBO-niveau met succes heeft afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Commercieel Privaatrecht definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Commercieel Privaatrecht.

 

Selectieprocedure

Intakegesprek, meerkeuzetoets en een schrijftoets met een positief eindresultaat afgerond.

Toelating voorbereidingsprogramma

Toelatingseis C + drie jaar relevante werkervaring + positief afgeronde selectieprocedure geven toegang tot het voorbereidingsprogramma.

Uiterste aanmelddatum voorbereidingsprogramma is 31 oktober 2017.

Start voorbereidingsprogramma

December 2017

Aanmelddeadline

Nog nader te bepalen

Kosten master 2018/2019

€ 22.500,- (incl. inschrijfgeld, boeken, excursie, etc.)

Kosten voorbereidingsprogramma 2017/2018

€ 4.500,- (incl. inschrijfgeld, boeken, colleges, etc.)

Aanmelden

meldt u direct aan vai het aanmeldformulier.