Double Degree Program Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht

Wil jij een ontslag aanvechten bij de rechter? Wil jij een verdieping in de structuur en het functioneren van vennootschappen? Dan is deze dubbele master iets voor jou! Door anderhalf jaar intensief en actief onderwijs te volgen ben jij, na het succesvol afronden van het Double Degree Program, een specialist op het gebied van het arbeidsrecht én het ondernemingsrecht.

Het Double Degree Program in Rotterdam slaat een goede brug tussen theorie en praktijk en is daardoor een echte Rotterdamse master! Zo werk je nauw samen met gerenommeerde, arbeidsrechtelijke experts, worden er veel kantoorbezoeken afgelegd en wordt jouw kennis op het gebied van fusies, reorganisaties en insolventievraagstukken verdiept.


Waarom het Double Degree Program in Rotterdam?

  • Behaal in iets meer dan anderhalf jaar de master Arbeidsrecht en de master Ondernemingsrecht.
  • De masteropleiding Arbeidsrecht is wederom bekroond met het prestigieuze predicaat ‘topopleiding’.
  • Een select aantal studenten neemt deel aan het Double Degree Program en je krijgt intensieve begeleiding van docenten.
  • Internationaal georiënteerde vakken met aandacht voor rechtsvergelijking.
  • Alle hoogleraren en universitair docenten zijn toonaangevend op hun vakgebied.
  • Uitstekende voorbereiding op de arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke praktijk.

Carrièremogelijkheden

Het Double Degree Program bereidt afgestudeerden voor op een baan zowel in de traditionele togaberoepen (advocatuur en rechterlijke macht), als in het bedrijfsleven waarin arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken een belangrijke rol spelen. Eveneens kan jouw toekomst liggen bij de juridische afdeling van banken of verzekeringsmaatschappijen, dan wel in de wereld van de wetenschap.


Leerdoelen

Na voltooiing van het Double Degree program Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht:

  • heb je diepgaande juridische kennis verworven op het terrein van het (internationale) arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en ondernemingsrecht;
  • ben je in staat complexe arbeidsrechtelijke- en ondernemingsrechtelijke casus te analyseren en op gestructureerde wijze op te lossen;
  • beschik je over unieke en onderscheidende praktische en juridische vaardigheden;
  • heb je een kritisch academische attitude ontwikkeld.

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar wordt het programma van de master Arbeidsrecht volledig doorlopen en afgerond. In het vierde blok van het eerste jaar zal de Double Degree student in aanvulling op het vak Europees en internationaal arbeidsrecht uit de master Arbeidsrecht (met maatwerk) het vak Internationaal privaatrecht voor ondernemingsrecht volgen.

Jaar 1: Arbeidsrecht

Blok 1

Onderzoekspracticum

Blok 2

Ontslagrecht

Blok 3

Socialezekerheidsrecht

Blok 4

Europees & Internationaal Arbeidsrecht / Internationaal Privaatrecht

Blok 5

Stage / Scriptie

* De Double Degree studenten zullen (voor een deel van het onderwijs) aansluiten bij het vak IPR voor privaatjuristen, dat in blok 4 wordt gegeven. Aanvullend zullen enkele ondernemingsrechtelijke onderwerpen worden aangeboden.

** De scriptie wordt in blok 5a afgerond. Het scriptietraject start in blok 2.

Jaar 2: Ondernemingsrecht

Blok 1

Onderzoekspracticum

Blok 2

Corporate Governance en Corporate Litigation

Blok 3*

Fusies, reorganisaties en insolventie

Blok 4

De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht / Scriptie

* Blok b van dit vak ziet op medezeggenschap. In deze periode kan al aan de scriptie worden gewerkt.

** Voor de invulling van het vrije keuzevak van de master Ondernemingsrecht kan een vak uit de master Arbeidsrecht gelden, zodat studenten al in blok 4 aan de scriptie kunnen beginnen. Het vak IPR voor OR uit blok 5 hebben studenten al in jaar 1 gevolgd.


Onderwijsvorm

Voor de vakken van de master Arbeidsrecht geldt dat het onderwijs serieel wordt aangeboden. Dit houdt in dat je in beginsel één vak per blok volgt. In alle colleges staan interactie en persoonlijk contact met de docenten en gastdocenten (advocaten, rechters, politici) centraal. 

Voor de vakken van de master ondernemingsrecht zijn de gebruikte onderwijsvormen hoorcolleges, casuscolleges en werkgroepen. 


Doelgroep

Jij bent een student met passie voor het arbeidsrecht en met een ondernemershart. Als topstudent wil jij anderhalf jaar intensief bezig zijn met het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Jij ziet een uitdaging in het oplossen van complexe arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken en bent niet bang om de discussie aan te gaan met kopstukken uit de wetenschap en praktijk.


Toelatingseisen

Studenten met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van binnen en buiten de EUR hebben toegang tot het Double Degree Program Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht.

Meer informatie over de toelatingseisen kun je vinden door te klikken op de volgende link. Eventuele vragen over de toelatingseisen kun je stellen aan de heer E. (Eddie) van Roon via het volgende e-mailadres: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.


Inschrijven

Indien je geïnteresseerd bent in het volgen van het Double Degree Program dien je je aan te melden bij de master Arbeidsrecht. Klik hier voor informatie over toelating en aanmelding. De master kent een selectieprocedure waarbij maximaal 30 studenten per collegejaar worden toegelaten. Nadat je bent geselecteerd voor de master Arbeidsrecht en vervolgens bent toegelaten tot het Double Degree Program dien je je voor beide masters aan te melden via www.studielink.nl. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal.


Informatie

Inhoudelijke vragen over het Double Degree Program Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht kun je stellen aan mevrouw mr. E.M. (Elma) Kuipers, coördinator master Arbeidsrecht en tevens coördinator van het Double Degree Program. Mevrouw Kuipers kun je telefonisch bereiken op telefoonnummer 010-4081524 en via het volgende e-mailadres: masterarbeidsrecht@remove-this.law.eur.nl.


Voorbehoud

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het Double Degree Program zoals dat in collegejaar 2016-2017 wordt aangeboden. Het is mogelijk dat het programma op enkele punten kan worden aangepast.