Inhoud van de masteropleiding

Een casus van aansprakelijkheid en verzekering

Stel: Tijdens een dorpsfeest wordt er een monstertruckshow uitgevoerd. Tijdens de monstertruckshow verliest de bestuurder de macht over het stuur en rijdt hij in op het publiek. Joost komt hierbij onder de desbetreffende truck terecht en raakt ernstig gewond.

Joost lijdt veel schade. Wie kan Joost aansprakelijk stellen? De organisator van de show? De bestuurder van de monstertruck? De gemeente? Wat is de grondslag van die aansprakelijkheid (aansprakelijkheden)? En welke criteria gelden er precies? Welke schade van Joost komt voor vergoeding in aanmerking? Wat als zijn vrouw kosten heeft gemaakt om hem dagelijks een bezoek te brengen in het revalidatiecentrum, komen die kosten voor vergoeding in aanmerking? Kan zijn vrouw, die het ongeval heeft zien gebeuren, aanspraak maken op schadevergoeding? En is een eventuele aansprakelijkheid gedekt onder een aansprakelijkheidsverzekering? Of kent de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering een begrenzing van de aansprakelijkheidsdekking? En hoe is de begrenzing van de dekking dan in de verzekeringspolis verwoord?

Spreekt het je aan over deze vragen te discussiëren, bij te dragen aan een antwoord, oplossing of een eventueel alternatief? En lijkt het jou ook interessant om te debatteren of te schrijven over onderwerpen die (bijvoorbeeld) liggen binnen de werkgeversaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid of fraude in het verzekeringsrecht? Meld je dan nu aan voor de master Aansprakelijkheid en Verzekering!

De master Aansprakelijkheid en Verzekering wordt niet als deeltijdopleiding aangeboden.