Inhoud van de masteropleiding

De wereld in de stad & de stad in de wereld

Door te kiezen voor de masteropleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit, kies je voor wereldse onderzoeksthema’s en ook voor de havenstad. Rotterdam is een internationale stad die wordt gekenmerkt door een grote diversiteit: het huisvest jongeren en ouderen, nieuwe migranten en mensen die al hun hele leven in de stad wonen, studenten en toeristen, internationale organisaties en haven­bedrijven. Waar kun je je beter verdiepen in thema’s als drugshandel, migratie, opgroeiende jeugd, achterstandsbuurten en witteboordencriminaliteit dan in Rotterdam?

Tijdens de masteropleiding leer je hoe een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek je inzicht vergroot in de dynamiek tussen criminaliteit, risicotaxatie, interventie en rechtspleging. Ook leer je sociaal­wetenschappelijke benaderingen te koppelen aan juridische perspectieven. En wellicht kun je met je afstudeerproject meedoen met lopend onderzoek bij een van de stafleden of in de context van een stage.

In deze masteropleiding mag je vijftien van de zestig ECTS naar eigen voorkeur invullen. Wil je je in je latere beroep richten op de georganiseerde misdaad? Wil je juist meer weten over de mogelijke interventies bij jeugddelinquentie, of vind je het vooral belangrijk om buitenlandse ervaring op te doen? De Rotterdamse master geeft je die keuzevrijheid! Je kunt de volgende accenten leggen:

- 10 ECTS Corparate and Organised Crime + 5 ECTS keuzevak
- 10 ECTS Jeugdcriminologie + 5 ECTS keuzevak
- 15 ECTS behalen aan een buitenlandse universiteit

Deelname aan het Common Study Programme kun je ook als keuzevak inzetten (5 ECTS).

Onderstaande korte artikelen geven een inzicht in de inhoud van de opleiding en de docenten die je tegenkomt bij de masteropleiding:
- René van Swaaningen (2017), De boze witte man
- Lieselot Bischop & Karin van Wingerde (2016), Water, risk and governance at the Delta.
- Richard Staring (2016), Niemand slaapt in Rotterdam op straat.
- Jelle Jaspers (2016), The light bulb conspiracy, the birth of planned obsolescence and the cartel parallax.
- Tamar Fischer (2017), Seksuele straatintimidatie in Rotterdam.
- Frank Weerman (2017), De criminaliteit daalt wel en de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit al helemaal.