Studeren in het buitenland

Studeren aan een buitenlandse universiteit willen wij nadrukkelijk stimuleren. Het verbreedt je horizon en geeft je een beter inzicht in de internationele verschillen en overeenkomsten op het gebied van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. Het past daarmee perfect bij een ‘wereldse’ opleiding als de Rotterdamse master criminologie van de wijk, het web en de wereld. Alle aan een buitenlandse universiteit behaalde criminologisch relevante mastervakken op WO-niveau kunnen, na toestemming van de examencommissie, tot een maximum van 15 ects worden ingebracht als alternatief voor de profiel- en keuzevakken. Bij gelijke inhoud kunnen ook andere mastervakken worden vervangen door in het buitenland behaalde vakken.

Voor criminologie studenten zijn er diverse mogelijkheden om in het buitenland te studeren. Populair zijn bijvoorbeeld: Universität Hamburg, University of Kent, Middlesex University, Università degli studi di Bologna, University of New South Wales en York University. Voor meer informatie kun je terecht op: Studeren in het buitenland

Vanaf het studiejaar 2019 – 2020 hoopt de Rotterdamse sectie criminologie, samen met de universiteiten van Bologna, Gent en Kent ook een tweejarige internationale ‘research master’ (ReMEIC) aan te bieden waarin het thema ‘Border Crossing, Security & Social Justice’ central staat. Nadere informatie over deze nieuwe master, waarbij naast academici ook ‘stakeholders’ uit de praktijk betrokken zullen zijn, volgt in 2018.