Toelating & aanmelding

Toelating

Vooropleiding

Aanvullende eisen

Aanbevolen

wo-bachelor Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht
of Notarieel recht

Geen

Kennis van bedrijfseconomie

wo-bachelor Bedrijfskunde, International Business Administration of Economie

Geen

 

Premaster (Schakel) Financieel recht

Geen

Kennis van bedrijfseconomie

Studenten met een bachelordiploma Erasmus University College, International Law track van de Major Social and Behavioural Sciences, een track van de Major in Economics & Business, of een vergelijkbare track van een van de overige Nederlandse University Colleges hebben toegang tot de master Financieel Recht.

Indien u één van bovenstaande opleiding geheel heeft afgerond, kunt u toegelaten worden tot de Master Financieel recht. Heeft u een andere relevante vooropleiding gevolgd, dan kunt u een toelatingsindicatie aanvragen bij de instroomcoördinator.


Aanmelding

Voor studiejaar 2018-2019 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum. Er is één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk

Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 20 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden. Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 20 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met: de heer E.W. R. van Roon e-mail: masterinstroom@law.eur.nl; tel: 0104081858.

U dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rondt u het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.

Frank Dubois

‘De masteropleiding Financieel recht is een boeiende en brede opleiding waarbij er naast de uitvoerige theorie ruimte is voor de praktijk. Dit laatste wordt onderstreept door de interessante gastsprekers die de theorie in een helder perspectief plaatsen.’

Lees meer testimonials.