Toelating & aanmelding

Toelating

Alleen na afronding van een bacheloropleiding Fiscaal recht kunt u tot deze master worden toegelaten.

Ook studenten met een bachelor of doctoraal Fiscaal recht van buiten de EUR kunnen mogelijk worden toegelaten tot de master Fiscaal recht. U kunt de examencommissie verzoeken om toelating. Om een indicatie te krijgen van uw toelaatbaarheid kunt u mailen naar masterinstroom@law.eur.nl.


Aanmelding

Voor studiejaar 2018-2019 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum. Er is één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk

Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 20 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden. Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 20 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met: de heer E.W. R. van Roon e-mail: masterinstroom@law.eur.nl; tel: 0104081858.

U dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rondt u het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.