Master Ondernemingsrecht

Wat gaat het programma mij bieden?

    • Alle hoogleraren en universitair docenten zijn toonaangevend op hun vakgebied en velen vervullen een rol in de rechtspraktijk (advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, raadsheer plaatsvervanger en advocaat-generaal bij de Hoge Raad)
    • Zeer bekwame docenten met goede onderwijsbeoordelingen door de huidige studenten
    • Alle vakken zijn internationaal georiënteerd met aandacht voor rechtsvergelijking
    • Uitstekende voorbereiding op de rechtspraktijk en het bedrijfsleven door op de praktijk gericht onderwijs met aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden

 

Ruben Kamerling

'De master Ondernemingsrecht biedt een afwisselend programma, waarbij de nadruk ligt op de werking van het recht in de praktijk.'

Lees Ruben's hele verhaal.