Vakcode

Vaknaam

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

RL46

Onderzoekspracticum ondernemingsrecht

15 ects

 

 

 

 

RB58

Corporate Governance en Corporate Litigation

 

10 ects

 

 

 

RB41

Fusies, reorganisaties en insolventie

 

 

10 ects

 

 

RB24

De beursvennootschap in het financieel toezichtsrecht

 

 

 

 5 ects

 

div.

Vrij keuzevak

 

 

 

 5 ects

 

RB28

Internationaal privaatrecht voor ondernemingsrecht

 

 

 

 

5 ects

RS118

Scriptie master Ondernemingsrecht

 

 

 

 

10 ects

De master bevat één vrij keuzevak. 

Aanbevolen keuzevakken zijn:

Vakcode

Vaknaam

Blok

RB18

Jaarrekeningenrecht & toezicht verslaggeving (sterk aangeraden)

blok 4

RB10

Arbitragerecht

blok 4

RB11

Internationaal handelsrecht 

blok 4

Voor inhoudelijke informatie betreffende de vakken klik hier.

De master Ondernemingsrecht kan in deeltijd (twee jaar) worden gevolgd. Het onderwijs wordt echter niet in de avond aangeboden.


Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht

Het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht van 15 ects vormt een kernvak van de master Ondernemingsrecht. Dit vak wordt in het eerste blok van de master gegeven. U moet zich voor dit vak afzonderlijk inschrijven via een digitaal formulier dat eind mei 2018 op deze plaats te vinden zal zijn. 

Aanmelding via Studielink voor de master Ondernemingsrecht betekent niet automatisch inschrijving voor dit vak. Ook registratie via LawWeb volstaat niet. 

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase komt u meer in contact met dit onderzoek. Uiteindelijk zult u zelf wetenschappelijk onderzoek moeten doen (de scriptie). Voor onderzoek en voor de rechtspraktijk zijn bepaalde academische en praktijkvaardigheden onontbeerlijk.

Het Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht stelt u in staat om deze vaardigheden te verwerven en te oefenen. In het kader van het vak wordt een ondernemingsrechtelijk thema aangeboden: rechtsvorm en onderneming. U dient zich dat thema eigen te maken. Dit gebeurt door het op individuele basis schrijven van papers, het houden van een referaat en door andere kleinschalige werkgroepvormen. Het onderwijs vindt plaats in een kleine groep studenten, onder begeleiding van een van de aan het vak verbonden onderzoekers. Op deze wijze ontwikkelt u de voor de praktijk en de wetenschap noodzakelijke vaardigheden.

Lees hier meer over Rechtsvorm en onderneming.

Let op:

  • Bij het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht geldt een aanwezigheidsplicht. U bent verplicht om bij alle bijeenkomsten van het vak aanwezig te zijn. Er wordt van uitgegaan dat u 40 uur per week aan uw studie besteedt.
  • Het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht begint in de eerste onderwijsweek. Houd hiermee rekening bij het plannen van uw vakantie.
  • Het is niet mogelijk om het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht te combineren met een onderzoekspracticum uit een andere master.