Toelating & aanmelding

Toelating

Toelating tot de master is mogelijk na volledige afronding van een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

Ook studenten met een wo-bachelordiploma Fiscaal recht ESL of van een Nederlandse zusterfaculteit kunnen deelnemen aan de master Ondernemingsrecht, mits drie aanvullende vakken zijn behaald: Formeel Strafrecht, Materieel Strafrecht en Burgerlijk Procesrecht.

Daarnaast hebben studenten met een afgeronde bacheloropleiding hbo-Recht toegang tot deze master nadat de premaster (schakelprogramma) Rechtsgeleerdheid met het verplichte aanvullende vak Ondernemingsrecht of de premaster Ondernemingsrecht is afgerond en alle resultaten staan geregistreerd in Osiris.

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.


Aanmelding

  • Voor het studiejaar 2018-2019 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen. Er is één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk.

Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 20 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden. Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 20 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met: de heer E.W. R. van Roon e-mail: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl; tel: 0104081858.

U dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rondt u het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@remove-this.law.eur.nl.