Master Rechtsgeleerdheid

Vijf varianten in vol- en deeltijd

In de masteropleiding Rechtsgeleerdheid krijgt de specialisatie vorm in vijf varianten.

Varianten

Voltijd

Deeltijd

Privaatrecht

Voltijd

Deeltijd *

Staats- en bestuursrecht

Voltijd

Deeltijd *

Strafrecht

Voltijd

Deeltijd *

International and European Union Law

Voltijd

Deeltijd *

Individuele variant

Voltijd

Deeltijd *

In deze specialisaties is er veel aandacht voor de interactie tussen onderwijs en onderzoek. Dit gebeurt door het inzetten van docenten die tevens onderzoeker zijn. Het onderwijs sluit zodoende aan bij de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen diverse juridische vakgebieden.

Daarnaast wordt de scriptie benut voor het ontwikkelen van uw onderzoeksvaardigheden en voor de toetsing van uw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Ook wordt er inde masterfase aandacht besteed aan de verschillende paradigmata in niet-juridische wetenschappen (in het bijzonder sociale en economische wetenschappen) in relatie tot de rechtswetenschap. Door de behandeling van de meest recente jurisprudentie wordt tevens aansluiting gezocht bij actuele ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. 

* Voor deze mastervarianten kunt u zich als deeltijdstudent inschrijven en het programma van deze mastervarianten in twee jaar volgen. Het onderwijs van deze varianten wordt echter NIET 's avonds aangeboden.


Eindkwalificaties

Bekijk hier de eindkwalificaties van deze masteropleiding.