Master Staats- en bestuursrecht

Wat gaat het programma mij bieden?

Onderwijs over:

  • Het nationale institutionele recht
  • De rechtsverhouding tussen overheid en burger
  • Het handelen van de overheid
  • Het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid

Uitgebreide aandacht voor:

  • Wetgeving
  • Doorwerking van het internationale recht (w.o. het recht van de Europese Unie) in het nationale recht
  • Betekenis van de mensenrechten uit internationale verdragen voor het nationale recht.