Master Strafrecht

Wat gaat het programma mij bieden?

  • Een gedegen studie van het strafrecht en strafprocesrecht inclusief het sanctierecht, en van de toepassing en werking daarvan door de organen van de strafrechtspleging in de maatschappij.
  • Verdieping van het strafprocesrecht met het bewijsrecht als centraal thema.
  • Verdieping van het materiële strafrecht door middel van een aantal actuele thema’s: (bijzondere vormen van) daderschap en aansprakelijkheid, bijzondere delicten (w.o. uitingsdelicten), strafbare feiten gepleegd door georganiseerde verbanden en strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid alsmede het strafrechtelijk sanctiestelsel.
  • Aandacht voor het strafrechtelijk beleid en het steeds belangrijker functioneren van de diverse organen met de strafrechtelijke rechtshandhaving belast, in de context van de democratische rechtsstaat. U leert nieuwe ontwikkelingen op het strafrechtelijke terrein op waarde te kunnen schatten en op relevantie te kunnen beoordelen.
  • Het doen van scriptieonderzoek, waarin u onder begeleiding van een docent zelfstandig een door u gekozen probleemstelling op het brede terrein van de strafrechtspleging onderzoekt