Inhoud Toga aan de Maas

Interne rechtsvergelijking en toepassing in de praktijk

De praktijk van het recht is weerbarstiger dan de theorie die je tot nu toe hebt geleerd. Tussen gelijk hebben volgens de boeken en daadwerkelijk gelijk krijgen zit soms een groot gat. Daarbij komen ook fundamentele vragen in de praktijk van alle dag geregeld aan de orde en die behoeven soms een antwoord vanuit meerdere gezichtspunten en vanuit de (Rotterdamse) beroepspraktijk. 

In dit programma wordt daarom veel aandacht besteed aan overkoepelende beschouwingen en oplossingen vanuit de verschillende rechtsdisciplines. Stel dat op onrechtmatige wijze bewijs wordt vergaard door de overheid of een burger tegen een werknemer die een strafbaar feit beging. Mag deze werknemer worden ontslagen in een civiele procedure op grond van bewijs waarvan de strafrechter gezegd heeft dat het onrechtmatig verkregen is? Moet dan ook de bestuursrechter dat bewijs naast zich neer leggen, of geldt daarvoor (weer) een andere maatstaf? 

Spreekt het je aan over deze vragen te discussiëren en bij te dragen aan een antwoord, oplossing of alternatief en daarbij over de grenzen van je eigen specialisme heen te kijken? In het Double Degree Program van Toga aan de Maas word je in een kleine klas van excellente studenten geleerd om dergelijke problemen op gestructureerde en inventieve wijze op te lossen. Interne rechtsvergelijking, dus een aanpak bezien vanuit de verschillende rechtsgebieden, is een van de speerpunten van het Double Degree Program.

Bovendien word je, vanwege de waardevolle en intensieve samenwerking met onze associates, die bij uitstek weten hoe dergelijke vragen in de praktijk uitwerken, perfect voorbereid op een willekeurig toga-beroep. Aan toga-vaardigheden zal het jou niet ontbreken!