Toelating & aanmelding

Toelatingscriteria Toga aan de Maas

Studenten met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van zowel binnen als buiten de EUR hebben toegang tot Toga aan de Maas, mits de vooropleiding volledig is afgerond. Voor bachelors anders dan rechtsgeleerdheid geldt dat ze kunnen voldoen aan de toelatingseis, indien aanvullend het civiel effect wordt behaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bachelor fiscaal recht.

Studenten met een hbo recht in combinatie met het afgerond premasterprogramma (schakelprogramma) Rechtsgeleerdheid of bedrijfsrecht kunnen eveneens tot Toga aan de Maas worden toegelaten. 

Vragen over de toelatingseisen kunt u mailen naar masterinstroom@law.eur.nl

Toga aan de Maas biedt plaats aan ongeveer 25 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure.

In de eerste ronde stuur je een motivatiebrief in, begeleid door CV en cijferlijst.

In de tweede ronde maak je een schriftelijke opdracht en word je uitgenodigd voor een gesprek.

De inschrijving voor de eerste ronde eindigt op 15 juli 2018 Meld je aan bij mr. C. (Claire) Hofman (coördinator Toga aan de Maas) via het inschrijfformulier. Het is verstandig om je belangstelling ruim voor 15 juli kenbaar te maken. Begin juni worden namelijk de eerste gesprekken al gepland.

Klik hier voor het starten van het inschrijfproces.

De selectiegesprekken vinden plaats op:

  • 30 mei & 31 mei;
  • 8 juni & 9 juni;
  • 14 juni & 15 juni;
  • 12, 24 & 25 juli;

Ben je aangemeld voor zondag 14 mei 12.00 uur: dan krijg je uiterlijk zondag 21 mei bericht over toegang ronde 2 & schriftelijke opdracht. De deadline voor de schriftelijke opdracht is zondag 28 mei 23.59.

Ben je aangemeld voor donderdag 1 juni 12.00 uur: dan krijg je uiterlijk donderdag 8 juni bericht over toegang ronde 2 & schriftelijke opdracht. De deadline voor de schriftelijke opdracht is donderdag 15 juni 23.59.

Ben je aangemeld voor zaterdag 15 juli 12.00 uur: dan krijg je uiterlijk maandag 17 juli bericht over toegang ronde 2 & schriftelijke opdracht. De deadline voor de schriftelijke opdracht is maandag 24 juli 23.59.
 

Aanmelding Toga aan de Maas

Nadat je bent geselecteerd voor Toga aan de Maas, dien je je voor twee masters in te schrijven, het betreft immers een Double Degree Program. Je schrijft je dus in voor de Togamaster en voor de door jou gekozen master uit het hierboven genoemde aanbod van Erasmus School of Law.

Je dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via www.studielink.nl. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Het International of European Baccalaureate geldt als een buitenlandse vooropleiding, ook als deze in Nederland is behaald.

Aanmelden in studielink voordat je bent geselecteerd heeft geen zin, jouw verzoek wordt dan afgewezen.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kun je stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Bijzonderheden

  • Deze master wordt alleen in voltijd aangeboden.
  • Instroom kan alleen plaatsvinden per de ingangsdatum van het nieuwe collegejaar.
  • Je schrijft je vanaf de start van Toga aan de Maas in voor twee masters: een master uit het hierboven genoemde aanbod van Erasmus School of Law en de Togamaster.
  • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht.
  • Het spreekt voor zich dat je het programma nominaal volgt.


Collegegeld

Klik hier voor alle informatie over collegegeld