Premaster

Als je een hbo-bachelor Rechten, Management, Economie & Recht of Bedrijfseconomie hebt behaald of voor 31 augustus 2017 gaat behalen, biedt Erasmus School of Law onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om via een premasteropleiding een aansluitende master te volgen. De voorwaarden zijn: Minimaal een zeven (7) als een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 15 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

Naast vier premasteropleidingen voor hbo-studenten is er een premaster Recht van de Gezondheidszorg, die alleen bestemd is voor afgestudeerde wo-bachelor studenten Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Studenten die deze premaster willen volgen, hoeven geen toelatingstoets te maken en kunnen zich tot 20 augustus inschrijven in Studielink/EUR Aanmeld Portaal. 

Bekijk hier de toelatingsvoorwaarden en aanmeldingsprocedure.


Aanbod premasters

Erasmus School of Law biedt vijf premasterprogramma’s aan:

Rechtsgeleerdheid
Deze premaster is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Dit programma geeft toegang tot de master Rechtsgeleerdheid, de master Arbeidsrecht, de (double degree) master Toga aan de Maas en de master Aansprakelijkheid & Verzekering. Deze combinaties geven civiel effect. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht
Blok 2: European Union Law
Blok 3: Bestuursrecht
Blok 4: Verbintenissenrecht
Blok 5: Goederen en Insolventierecht
Blok 6: Materieel Strafrecht
Blok 7: Formeel Strafrecht
Blok 8: Burgerlijk Procesrecht.

Studenten die toegang willen hebben tot de mastervariant International and European Union Law, moeten als extra vak Public International Law volgen. Zij kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 5 aanmelden voor het vak.

Studenten die toegang willen hebben tot de master Arbeidsrecht, moeten als extra vak Arbeidsrecht volgen. Zij kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 5 aanmelden voor het vak.


Ondernemingsrecht (met civiel effect)
Deze premaster is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Dit programma geeft toegang tot de master Ondernemingsrecht. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de premaster Rechtsgeleerdheid (zie 1.).

Een extra vak is Ondernemingsrecht. Studenten die deze premaster volgen, kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 8 aanmelden voor het vak.


Financieel recht (zonder civiel effect)
Deze premaster is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten, hbo-Management, Economie & recht of hbo-Bedrijfseconomie. Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht. Deze combinatie geeft geen civiel effect. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht
Blok 2: European Union Law
Blok 3: Bestuursrecht
Blok 4: Verbintenissenrecht
Blok 5: Goederen en Insolventierecht
Blok 6: Handelsrecht
Blok 7: Arbeidsrecht
Blok 8: Ondernemingsrecht


Financieel recht II (met civiel effect)
Deze pre-master is bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de premaster Rechtsgeleerdheid (zie 1.).

Een extra vak is Ondernemingsrecht. Studenten die deze premaster volgen, kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 8 aanmelden voor het vak.


Recht van de Gezondheidszorg
bestemd voor studenten met een universitaire vooropleiding Bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Zij nemen niet deel aan de selectieprocedure en kunnen zich vanaf 1 juni voor de premaster aanmelden via www.studielink.nl. Dit programma geeft toegang tot de master Recht van de Gezondheidszorg. Deze combinatie geeft geen civiel effect. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht
Blok 2: European Union Law
Blok 3: Bestuursrecht
Blok 4: Verbintenissenrecht
Blok 5: Goederen en Insolventierecht
Blok 6: Inleiding Internationaal en Europees Recht
Blok 7: Arbeidsrecht
Blok 8: Ondernemingsrecht


Informatie voorgaande jaren

Show all / Hide all

fold faq

Premasteropleidingen 2016-2017

Als je een hbo-bachelor Rechten, MER of Bedrijfseconomie hebt behaald of voor 31 augustus 2016 gaat behalen, biedt ESL onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om via een premasteropleiding  een aansluitende master te volgen. De voorwaarden zijn: een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo- opleiding dat minimaal een zeven is en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 15 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets. Klik hier voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure en toelatingsvoorwaarden.  

Naast vier premasteropleidingen voor hbo-studenten is er een premaster Recht van de Gezondheidszorg, die alleen bestemd is voor afgestudeerde wo-bachelor studenten Gezondheidswetenschappen of Medicijnen. Studenten die deze premaster willen volgen, hoeven geen toelatingstoets te maken en kunnen zich tot 20 augustus inschrijven in Studielink/EUR Aanmeld Portaal. 

Programma-aanbod premasters

De inhoud van de vijf premasteropleidingen 2016-2017:  

1. Rechtsgeleerdheid, bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Dit programma geeft toegang tot de master Rechtsgeleerdheid, de master Arbeidsrecht en de (double degree) master Toga aan de Maas. Deze combinaties geven civiel effect. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht

Blok 2: Europees recht

Blok 3: Bestuursrecht

Blok 4: Verbintenissenrecht

Blok 5: Goederen en Insolventierecht

Blok 6: Materieel Strafrecht

Blok 7: Formeel Strafrecht

Blok 8: Burgerlijk Procesrecht.

Studenten die toegang willen hebben tot de mastervariant International and European Public Law, moeten als extra vak Public International Law volgen. Zij kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 5 aanmelden voor het vak.

2. Ondernemingsrecht (met civiel effect), bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Dit programma geeft toegang tot de master Ondernemingsrecht, de master Arbeidsrecht en de (double degree)master Toga aan de Maas. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de premaster Rechtsgeleerdheid (zie 1.).

Een extra vak is Ondernemingsrecht. Studenten die deze premaster volgen, kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 8 aanmelden voor het vak. 

3. Recht van de Gezondheidszorg, bestemd voor studenten met een universitaire vooropleiding bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Zij nemen niet deel aan de selectieprocedure en kunnen zich vanaf 1 juni voor de premaster aanmelden via www.studielink.nl. Dit programma geeft toegang tot de master Recht van de Gezondheidszorg. Deze combinatie geeft geen civiel effect. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht

Blok 2: Europees recht

Blok 3: Bestuursrecht

Blok 4: Verbintenissenrecht

Blok 5: Goederen en Insolventierecht

Blok 6: Inleiding Internationaal en Europees Recht

Blok 7: Arbeidsrecht

Blok 8: Ondernemingsrecht.

4. Financieel recht (zonder civiel effect), bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. hbo-MER of hbo-Bedrijfseconomie. Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht. Deze combinatie geeft geen civiel effect. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht

Blok 2: Europees recht

Blok 3: Bestuursrecht

Blok 4: Verbintenissenrecht

Blok 5: Goederen en Insolventierecht

Blok 6: Handelsrecht

Blok 7: Arbeidsrecht

Blok 8: Ondernemingsrecht.

5. Financieel recht II (met civiel effect), bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht).  Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de premaster Rechtsgeleerdheid (zie 1.).

Een extra vak is Ondernemingsrecht. Studenten die deze premaster volgen, kunnen zich via premasterstudent@law.eur.nl tot twee weken voor het begin van blok 8 aanmelden voor het vak. 

fold faq

Premasteropleidingen 2014-2015

Studiejaar 2014-2015

Toelatingseisen

Je moet, afhankelijk van de gekozen premaster, een van de volgende (geaccrediteerde) opleidingen voor 15 augustus 2014 hebben afgerond:

1. Bachelor hbo-Rechten.
2. Bachelor hbo-Management, Economie en Recht.
3. Bachelor hbo- Bedrijfseconomie

4.. Bachelor wo-Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg.

In het studiejaar 2014-2015 is het aantal studieplaatsen voor schakelstudenten met een hbo-opleiding beperkt tot 60 plaatsen. Voor hen gelden twee aanvullende toelatingsvoorwaarden:

a) Het ongewogen gemiddeld cijfer van de tijdens de hbo-opleiding behaalde vakken (inclusief propedeuse) moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan een 7.0.
b) Deelname aan en het halen van een toelatingstoets.

wo-studenten die het schakelprogramma willen volgen op grond van een bachelor Gezondheidswetenschappen nemen niet deel aan de selectieprocedure. Zij kunnen zich vanaf 1 juni voor het schakelprogramma aanmelden via www.studielink.nl. Vragen over het schakelprogramma kun je mailen naar: schakelstudent@law.eur.nl.

ESL biedt voor het studiejaar 2014-2015 de volgende premasterprogramma’s aan:

Rechtsgeleerdheid, bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Dit programma geeft toegang tot de master Rechtsgeleerdheid en de master Arbeidsrecht. Deze combinatie geeft civiel effect. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht

Blok 2: Europees recht

Blok 3: Bestuursrecht

Blok 4: Verbintenissenrecht

Blok 5: Goederen en Insolventierecht

Blok 6: Materieel Strafrecht

Blok 7: Formeel Strafrecht

Blok 8: Burgerlijk Procesrecht.

 

Studenten die toegang willen hebben tot de mastervariant International and European Public Law, moeten als extra vak Public International Law volgen. Het vak zal voor hen worden aangeboden via responsiecolleges en een tentamen in juli.

 Bedrijfsrecht (met civiel effect), bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht). Dit programma geeft toegang tot de master Bedrijfsrecht en de master Arbeidsrecht. Deze combinatie geeft civiel effect. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de premaster Rechtsgeleerdheid. Een extra vak is Ondernemingsrecht. Het vak zal voor de studenten die deze premaster volgen worden aangeboden via responsiecolleges en een tentamen in juli.

 

Recht van de Gezondheidszorg, bestemd voor studenten met een universitaire vooropleiding bachelor Gezondheidswetenschappen. Dit programma geeft toegang tot de master Recht van de Gezondheidszorg. Deze combinatie geeft geen civiel effect. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

 Blok 1: Staatsrecht

Blok 2: Europees recht

Blok 3: Bestuursrecht

Blok 4: Verbintenissenrecht

Blok 5: Goederen en Insolventierecht

Blok 6: Inleiding Internationaal en Europees Recht

Blok 7: Arbeidsrecht

Blok 8: Ondernemingsrecht.

 Financieel recht (zonder civiel effect), bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. hbo-MER of hbo Bedrijfseconomie. Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht. Deze combinatie geeft geen civiel effect. Het studiejaar is onderverdeeld in acht blokken. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) per blok een vak met de omvang van 7,5 ects. Deze vakken zijn achtereenvolgens:

Blok 1: Staatsrecht

Blok 2: Europees recht

Blok 3: Bestuursrecht

Blok 4: Verbintenissenrecht

Blok 5: Goederen en Insolventierecht

Blok 6: Handelsrecht

Blok 7: Arbeidsrecht

Blok 8: Ondernemingsrecht.

 

Financieel recht II (met civiel effect), bestemd voor studenten met vooropleiding bachelor hbo-Rechten. Civiel effect betekent dat je toegang hebt tot de toga-beroepen (advocatuur, rechterlijke macht).  Dit programma geeft toegang tot de master Financieel recht. Deze combinatie geeft civiel effect. Je volgt via het vrijdagmiddagonderwijs (tussen 13.00 en 17.00 uur) het programma van de premaster Rechtsgeleerdheid. Een extra vak is Ondernemingsrecht. Het vak zal voor de studenten die deze premaster volgen worden aangeboden via responsiecolleges en een tentamen in juli.

fold faq

Premasteropleidingen 2013-2014

Schakelprogramma 2013-2014

Het schakelprogramma 2013 – 2014 bestaat uit een basisprogramma en een aanvullend programma. Het basisprogramma bestaat uit de vakken die voor alle schakelstudenten verplicht zijn. In het aanvullende programma staan de extra vakken die voor een aantal masters aanvullend verplicht zijn.

Het schakelprogramma bestaat uit tweedejaars bachelor (B2) vakken en derdejaars bachelor (B3) vakken.

Basisprogramma

Naam vak

B2 of B3

Vakcode

ECTS

1. Staatsrecht

B2

RD201

7,5

2. Europees recht

B2

RD202

7,5

3. Materieel strafrecht

B2

RD203

7,5

4. Verbintenissenrecht

B2

RD204

7,5

5. Goederen en faillissementsrecht

B2

RD205

7,5

6. Formeel Strafrecht

B3

RJ58

9

7. Bestuursrecht

B3

RJ62

9

8. Burgerlijk procesrecht

B3

R0043

6


Aanvullend programma / extra vakken

Voor een aantal masteropleidingen geldt dat naast de bovengenoemde vakken uit het basisprogramma er nog een extra vak behaald moet worden.

Naam vak

B2 of B3

Vakcode

ECTS

9. Ondernemingsrecht

B2

RD208

7,5

10. Handelsrecht

B2

RD206

7,5

11. Public International Law

B2 oude stijl

RJ59

7,5

9. Ondernemingsrecht is een aanvullend verplicht vak voor de:

Master Bedrijfsrecht,
Master Financieel recht,
Master Recht van de Gezondheidszorg,
Master Commercial Law (variant Commercial and Company Law).

10. Handelsrecht is een aanvullend verplicht vak voor de:

Master Commercial Law (variant Maritime and Transport Law)

11. Public International Law is een aanvullend verplicht vak voor de:

Master Rechtsgeleerdheid, variant International and European Public Law

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Staatsrecht (RD201)

 

 

 

 

 

 

 

 

Europees recht (RD202)

 

 

 

 

 

 

 

 

Materieel strafrecht (RD203)

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbintenissenrecht (RD204)

 

 

 

 

 

 

 

 

Goederen en faillissementsrecht (RD205)

 

 

 

 

 

 


Formeel Strafrecht (RJ58)*

Bestuursrecht (RJ62)*

Handelsrecht (RD206)

 

 

 

 

 


Burgerlijk Procesrecht (R0043)

Public International Law (RJ59)

 

 

 

 

 

 

Ondernemingsrecht (RD208)

*Alternatief in de vorm van een summercourse.
Doordat er zowel vakken uit het B2-programma als het B3-programma gevolgd moeten worden komt het voor dat in een periode meerdere vakken worden gegeven. Voor het vak Formeel strafrecht wordt daarom een alternatief geboden. 
Studenten kunnen dit vak tijdens een intensieve School in Summer in de zomer van 2014 volgen. Nadere informatie, waaronder de exacte data, tijdstippen en locatie, zal later volgen. 
Let op: er wordt uitsluitend voor het vak Formeel Strafrecht een School in Summer aangeboden. Het aanbod geldt niet voor alle andere vakken!

 

Tijdschema vakken voor collegejaar 2013 - 2014

Vakken B2

Staatsrecht(basis)

Blok 1:

02-09-2013 t/m 05-10-2013

Europees recht (basis)

Blok 2:

07-10-2013 t/m 09-11-2013

Materieel Strafrecht (basis)

Blok 3:

18-11-2013 t/m 21-12-2013

Verbintenissenrecht (basis)

Blok 4:

06-01-2014 t/m 08-02-2014

Goederenrecht (basis)

Blok 5:

10-02-2014 t/m 15-03-2014

Handelsrecht (aanvullend)

Blok 6:

17-03-2014 t/m 29-04-2014

Ondernemingsrecht (aanvullend)

Blok 8:

02-06-2014 t/m 05-07-2014

 

Vakken B2 "oude stijl" en B3

Formeel strafrecht (basis)

Blok 3:

27-01-2014 t/m 29-03-2014

Bestuursrecht (basis)

Blok 3:

27-01-2014 t/m 29-03-2014

Burgerlijk procesrecht (basis)

Blok 4:

31-03-2014 t/m 14-06-2014

Public International Law (aanvullend B2 "oude stijl")

Blok 4:

31-03-2014 t/m 14-06-2014

 

 

fold faq

Premasteropleidingen 2009-2013

De schakelprogramma's zoals ze zijn aangeboden in de jaren 2009-2010, 2011-2012 en 2012-2013:

Rechtsgeleerdheid

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RJ56

Verbintenissenrecht

9 ects

 

 

 

RJ52

Europees recht

6 ects

 

 

 

RJ57

Goederen- en insolventierecht

 

9 ects

 

 

RJ60

Materieel strafrecht

 

9 ects

 

 

RJ62

Bestuursrecht

 

 

9 ects

 

RJ58

Formeel strafrecht

 

 

9 ects

 

R0043

Burgerlijk procesrecht

 

 

 

6 ects

RJ59

RJ66

Public international law OF

Grensoverschrijdend privaatrecht

 

 

 

6 ects

 

 

15

18

18

12

Totaal 63 ects

Toegang mogelijk met de volgende vooropleidingen:

 • Een afgeronde bachelor hbo-Recht
 • Een afgeronde bachelor hbo-Management, Economie en Recht
 • Een afgeronde bachelor hbo-Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Een afgeronde bachelor Criminologie (wo, alleen toegang tot master Rechtsgeleerdheid, variant strafrecht)
 • Een afgeronde bachelor Gezondheidswetenschappen (wo, alleen toegang tot master Rechtsgeleerdheid, variant Recht van de gezondheidszorg)

Bedrijfsrecht
 

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RJ56

Verbintenissenrecht

9 ects

 

 

 

RJ52

Europees recht

6 ects

 

 

 

RJ57

Goederen- en insolventierecht

 

9 ects

 

 

RJ60

Materieel strafrecht

 

9 ects

 

 

RJ62

Bestuursrecht

 

 

9 ects

 

RJ58

Formeel strafrecht

 

 

9 ects

 

R0043

Burgerlijk procesrecht

 

 

 

6 ects

RJ63

Ondernemingsrecht

 

 

 

9 ects

 

 

15

18

18

15

Studenten wordt ter voorbereiding op de masteropleiding Bedrijfsrecht geadviseerd in blok 3 het vak Handelsverkeersrecht aanvullend te volgen.

Totaal 66 ects

Toegang mogelijk met de volgende vooropleidingen:

 • Een afgeronde bachelor hbo-Recht
 • Een afgeronde bachelor hbo-Management, Economie en Recht
 • Een afgeronde bachelor hbo-Sociaal Juridische Dienstverlening

Financieel recht

vakcode

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

RJ56

Verbintenissenrecht

9 ects

 

 

 

RJ52

Europees recht

6 ects

 

 

 

RJ57

Goederen- en insolventierecht

 

9 ects

 

 

RJ60

Materieel strafrecht

 

9 ects

 

 

RJ62

Bestuursrecht

 

 

9 ects

 

RJ58

Formeel strafrecht

 

 

9 ects

 

R0043

Burgerlijk procesrecht

 

 

 

6 ects

RJ63

Ondernemingsrecht

 

 

 

9 ects

 

 

15

18

18

15

 

Totaal 66 ects

Toegang mogelijk met de volgende vooropleidingen:

 • Een afgeronde bachelor hbo-Recht
 • Een afgeronde bachelor hbo-Management, Economie en Recht
 • Een afgeronde bachelor hbo-Bedrijfseconomie
 • Een afgeronde bachelor hbo-Financial Service Management
 • Een andere relevante afgeronde bachelor