Toelating, aanmelding en inschrijving

Toelating en aanmelding

De toegang tot de masteropleidingen is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende masteropleiding. In artikel 8 (en de daarbij behorende bijlage) van de diverse Onderwijs- en examenregelingen kun je nalezen welke vooropleiding je nodig hebt om toegang te krijgen tot de masteropleiding van jouw keuze. 

Voor informatie over de inhoud van de masteropleidingen, klik je hier en daarna kies je voor de masteropleiding van jouw keuze. Vragen over de toelating tot de masteropleidingen kunnen per e-mail worden gesteld aan de instroomcoördinator masteropleidingen, dhr. E.W.R. van Roon.


Aanmeldingsprocedure

Je dient een verzoek tot toelating voor een masteropleiding eerst in via StudieLink. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal. In dit  Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.


Uiterste Aanmelddatum

Voor het studiejaar 2017/2018 is de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen in Studielink
/EUR Aanmeld Portaal 20 augustus 2017.

Om toegelaten te worden tot de masteropleidingen Aansprakelijkheid & Verzekering, Arbeidsrecht en de Togamaster moet eerst in de zomer aan een voorselectie worden deelgenomen. Zie aanmeldingsformulier op de webpagina van betreffende master.

Voor studenten die op grond van artikel 8 lid 9 van de Regels van de examencommissie Erasmus School of Law toestemming krijgen om het laatste bachelorvak tussentijds af te leggen, geldt als uiterste aanmeldtermijn 31 augustus 2017.

Studenten kunnen zich aanmelden voor een masteropleiding als hun bacheloropleiding volledig is afgerond. Voor studenten van ESL geldt dat zij hun  bachelordiploma digitaal moeten aanvragen bij de examenadministratie op het moment dat alle cijfers van de bacheloropleiding in Osiris zijn geregistreerd. Alleen nadat de examenadministratie het afstuderen heeft geconstateerd en vermeld in Osiris kunnen studenten worden toegelaten in Studielink tot een master.

Studenten die niet zijn toegelaten tot en niet staan ingeschreven voor een masteropleiding hebben gedurende het studiejaar geen toegang tot het onderwijs en de tentamens van mastervakken. Eventueel toch afgelegde tentamens van mastervakken zijn ongeldig. Dit geldt niet voor bachelorstudenten die op grond van één van de overgangsregelingen uit 2012 verplicht zijn om een keuzevak te volgen.