Uitreiking Masterbul Criminologie

Startdatum
Vrijdag, 24 november 2017, 15:00
Einddatum
Vrijdag, 24 november 2017, 18:00
Locatie
Campus Woudestein, Sanders Building, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

Op vrijdag 24 november 2017 is er een Masterbuluitreiking vanaf 15.00 uur in zaal Sanders 0-02.
De receptie is vanaf 17.00 uur in het ‘Erasmus Paviljoen’.

De negen onderstaande studenten ontvangen hun bul.

Mevr. L. Rooijakkers (Lotte)
Scriptie titel: ''De rol van residentiële mobiliteit in het verklaren van delinquent gedrag bij multiprobleem jongvolwassenen''.
Begeleider: dr. J.T.M. Verhoeven

De heer R. Bovens (Remco)
Scriptie titel: '' 'Het pad recht boksen'
Een kwalitatief onderzoek naar de sociale problematiek van (potentiële) probleemjongeren, en hoe deze problematiek zich verhoudt tot het ingang zetten van radicaliseringsprocessen''.
Begeleider: prof.dr. R.H.J.M. Staring

Mevr. L.L. Dekker (Lois)
Scriptie titel: ''Een experimenteel onderzoek naar verklarende factoren rondom de straftoemeting''.
Begeleider: dr. G.N.G. Vanderveen

Mevr. A.F. Wibier (Anemoon​)
Scriptie titel: ''Harde waarheid of halve waarheid? Dienders in de klem van social media''.
Begeleider: dr. G.N.G. Vanderveen

Mevr. D.R. Soumokil (Djamilla)
Scriptie titel: ''Seksuele straatintimidatie vanuit een Rotterdams mannenperspectief
Over de definiëring en een wenselijke aanpak''.
Begeleider: dr. T.F.C. Fischer

Mevr. W. Gerritsma (Wouke)
Scriptie titel: ''Straatintimidatie naar LHBTI-ers in de gemeente Rotterdam
Een kwalitatieve studie naar ervaringen en gevolgen''.
Begeleider: dr. T.F.C. Fischer

Mevr. M.J.E. Dijkstra (Elise)
Scriptie titel: ''Vloggen in the hood
Een analyse van het groepsgedrag van de Zaandamse hangjongeren''.
Begeleider: dr. R.A. Roks

De heer D.S. van Veldhoven (Dylan)
Scriptie titel: “ 'Die mensen kan je beter niet aanspreken'
Een onderzoek naar het handelen ten aanzien van kwetsbare groepen bij reclame- en wervingsactiviteiten voor loterijen en de rol van de principaal-agentrelatie hierin''.
Begeleider: dr. G. van Eijk

Mevr. S.R. Matthijsse (Sifra​)
Scriptie titel: ''De hacker: computergenie of crimineel
Een kwalitatief onderzoek naar de framing van hackers in het Nederlandse nieuws''.
Begeleider: W. van der Wagen MSc – uitgereikt door prof.dr. R.H.J.M. Staring


Publicatiedatum: 10 november 2017