Vakkenaanbod Master

Studiejaar 2017-2018

Recht van de gezondheidszorg

Privaatrecht

Vakcode
Vak
Blok
ECTS

RM05

Familie(vermogens)recht

4

5

Rechtstheorie

Vakcode
Vak
Blok
ECTS

RL25

Onder voorbehoud: Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Perspective

1

5

RB62

Onder voorbehoud: Legal Ethics

1

5

RL24

Onder voorbehoud: Legal Theory and Legal Methods

2

5

RB77

Normative Jurisprudence

3

5

RM83

Anthropology of Law

3

5

RL26

Onder voorbehoud: Philosophy of Human Rights

4

5

RM55

Onder voorbehoud: Computers and Law

4

5

RM92

Onder voorbehoud: Law and Narrative Law in Theory and Practice

4

5

European Master in Law and Economics