Vakkenaanbod Bachelor

Komend collegejaar (2017-2018) kunt u, mits u aan de toelatingseisen voldoet, onderstaande bachelorvakken volgen in het kader van Erasmus Colleges. Deze vakken volgt u in het deeltijdprogramma op de vrijdagmiddag(en). De minor en het bachelorwerkstuk in de bachelor 3 zijn niet toegankelijk voor Erasmus Colleges studenten.


Vakken B1 (Rechtsgeleerdheid & Fiscaal recht)

De eerstejaarsvakken voor de bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht zijn identiek

Vakcode
Vak
Blok
ECTS

RD101

Inleiding tot de rechtswetenschap

1

7,5

RD102

Inleiding privaatrecht

2

7,5

RD105

Rechtsgeschiedenis

3

7,5

RD104

Inleiding strafrecht

4

7,5

RD103

Inleiding staats- en bestuursrecht 

5

7,5

RD106

Inleiding internationaal en Europees recht

6

7,5

RD107

Inleiding fiscaal recht

7

7,5

RD108

Rechtssociologie

8

7,5

Vakken B2 (Rechtsgeleerdheid)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 

RD201

Staatsrecht 

1

7,5

RD202

Europees recht

2

7,5

RD203

Materieel strafrecht

3

7,5

RD204

Verbintenissenrecht

4

7,5

RD205

Goederen- en Insolventierecht

5

7,5

RD206

Handelsrecht

6

7,5

RD207

Arbeidsrecht

7

7,5

RD208

Ondernemingsrecht

8

7,5

Vakken B2 (Fiscaal recht)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 

RFD201

Openbare financiën

1

7,5

RFD202

Heffingen lokale overheden

2

7,5

RFD203

Inkomstenbelasting

3

7,5

RD204

Verbintenissenrecht

4

7,5

RD205

Goederen- en Insolventierecht

5

7,5

RFD206

Bedrijfseconomie en FCT

6

7,5

RFD207

Omzetbelasting

7

7,5

RD208

Ondernemingsrecht

8

7,5

Vakken B3 (Rechtsgeleerdheid)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 

RD303

Bestuursrecht

3

7,5

RD304

Formeel strafrecht

4

7,5

RD305

Public International Law

5

7,5

RD306

Rechtsfilosofie

6

7,5

RD308

Burgerlijk procesrecht

8

7,5

Vakken B3 (Fiscaal recht)

Vakcode
Vak
Blok
ECTS 

RD303

Bestuursrecht

3

7,5 

RF304

Formeel belastingrecht

4

7,5

RF305

Winst

5

7,5

RF306

Vennootschapsbelasting

6

7,5

RF308

Inleiding Internationaal en Europees belastingrecht

8

7,5