Inbreng van vakken

Inbrengregeling

Let op
Het bestuur van ESL heeft aangegeven dat studenten rechtsgeleerdheid die tijdens het eerste semester van hun derde bachelorjaar in 2017-2018 op exchange gaan geen studievertraging oplopen. De manier waarop de 'gemiste' vakken kunnen worden gevolgd/gecompenseerd (summer courses en/of curriculumaanpassingen) wordt later bekend gemaakt.

Studenten Criminologie die in het eerste van semester van hun derde Bachelorjaar op uitwisseling gaan kunnen het vak Materieel Strafrecht via het vrijdagmiddagonderwijs volgen. Daarnaast biedt de Criminologie Master studenten de mogelijkheid om in het tweede semester naar het buitenland te gaan om vakken te volgen en eventueel ook scriptieonderzoek te doen.

Om studievertraging door studie in het buitenland te beperken is er een 'inbrengregeling' vastgesteld met betrekking tot de vakken die je aan de partneruniversiteit wilt gaan volgen. Dit betekent dat wanneer de vakken die je volgt aan de partneruniversiteit inhoudelijk en qua studielast gelijk zijn aan de hieronder genoemde vakken, je deze kunt inbrengen in je Rotterdamse curriculum.

De volgende vakken komen in aanmerking voor inbreng vanuit het buitenland:

Bachelor

Master

Europees Recht
Rechtsfilosofie
International Public Law
Minor

Vrij keuzevak
Internationaal en Europeesrechtelijke vakken

 

Taalcursussen en Inleidende vakken zoals 'Introduction to XXX Law', kunnen niet worden ingebracht. Voor sommige Masters gelden specifieke inbreng regelingen. Raadpleeg daarom ook de OER van jouw opleiding.

Studeren in het buitenland zonder vakken inbreng

Uiteraard kun je ook zonder deze inbrengregelingen in het buitenland studeren. Je kunt hierbij denken aan een tussenjaar tussen jouw Bachelor en Master of bijvoorbeeld aan een buitenlandverblijf net voor het afronden van jou Master. Dit extra jaar kun je nuttig besteden door bijvoorbeeld naast het inhalen van de gemiste vakken ook een stage te lopen.

Voor je vertrek naar het buitenland

Het wordt sterk aangeraden om vóór je vertrek naar het buitenland toestemming te vragen aan de examencommissie tot het inbrengen van de vakken. Indien je na terugkomst uit het buitenland een inbrengverzoek indient kan het gebeuren dat je het vak niet kunt inbrengen.
Voor het keuzevak geldt dat alleen juridisch inhoudelijke vakken kunnen worden ingebracht. Welke vakken er aan de partneruniversiteit gedoceerd worden, kun je zien op de website van je partneruniversiteit.

Het verzoek tot inbreng dient de volgende informatie te bevatten:

  • Concreet verzoek: welke (buitenlandse) vakken wil je op welke manier in jouw ESL curriculum inbrengen (als keuzevak, minor etc)
  • Voor ieder vak dat je wilt inbrengen dien je een duidelijke vakomschrijving toe te voegen (tip: gebruik de studiegidstekst). Per vak dien je tevens het aantal credits/ects te vermelden

Naar aanleiding van dit verzoek neemt de examencommissie een voorlopig besluit.

Tijdens je verblijf in het buitenland

Indien je, om wat voor reden dan ook, besluit om vakken te volgen die afwijken van de vakken zoals vermeldt in het oorspronkelijke inbrengverzoek dan is het verstandig om de examencommissie hierover per e-mail te informeren.

Na afloop van je verblijf in het buitenland

Het verzoek voor inbreng dient de volgende informatie te bevatten:

  • Concreet verzoek: welke buitenlandse vakken wil je op welke manier in jouw ESL curriculum inbrengen (als keuzevak, minor etc) Indien dit niet afwijkt van het verzoek dat je voorafgaand aan je vertrek hebt ingediend, kun je hier naar verwijzen
  • Voor ieder vak dat je wilt inbrengen dien je een duidelijke vakomschrijving toe te voegen (tip: gebruik de studiegidstekst). Per vak dien je tevens het aantal credits/ects te vermelden. Ook hier geldt: Indien dit niet afwijkt van het verzoek dat je voorafgaand aan je vertrek hebt ingediend, kun je hier naar verwijzen
  • Een originele of gewaarmerkte Transcript of Records met daarop de behaalde vakken. Digitale/gescande transcripts worden niet geaccepteerd

Let op: Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. De behandeltermijn (bij een compleet dossier) bedraagt maximaal 8 weken.

N.B. Eerdergenoemde opsommingen geven geen garantie dat de aanvraag gehonoreerd wordt, de examencommissie neemt over de inbreng van vakken vanuit het buitenland de uiteindelijke beslissing. De punten (ects) waardering van de gevolgde onderdelen zal op ad hoc basis bepaald worden. De in het buitenland behaalde cijfers worden in Osiris geregistreerd en op de cijferlijst genoteerd als ‘Voldaan’.
Een aan een buitenlandse universiteit geschreven scriptie kan niet worden ingebracht.