Indeling studiejaar 2017-2018

Jaarindeling

Jaarindeling Bacheloronderwijs
De jaarindeling 2017-2018 van de bacheloropleidingen Criminologie, Fiscaal recht en Rechtsgeleerdheid kunt u hier vinden. Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. 

Jaarindeling Masteronderwijs
De jaarindeling 2017-2018 van de masteropleidingen kunt u hier vinden. Het studiejaar is ingedeeld in 5 blokken. Aansluitend op het onderwijs van elk blok worden de tentamens afgenomen.


Studiegids

Klik hier voor de EUR Studiegids.


Collegerooster

 

NB: In de bovenstaande roosters zijn geen zalen opgenomen. Raadpleeg voor de meest actuele roostergegevens de EUR Studiegids (link naar Timetable op de studiegidspagina van het betreffende vak) en de roosterinformatie op de digitale leeromgeving van Erasmus Law College, LawWeb.


Tentamenrooster

NB: Het gaat hier om voorlopige tentamenroosters. In de bovenstaande overzichten zijn geen tentamenlocaties opgenomen. Raadpleeg voor de meest actuele roostergegevens MyTimetable en de roosterinformatie op de digitale leeromgeving van Erasmus Law college, LawWeb.