Taaltoets Nederlands

De taaltoets Nederlands maakt deel uit van het eerste bachelorjaar. Deelname aan de taaltoets is verplicht. Studenten die niet hebben deelgenomen aan de taaltoets, worden uitgesloten van deelname aan het Werkstuk Rechtssociologie c.q. het B1-werkstuk Criminologie aan het eind van het eerste bachelorjaar.

De taaltoets Nederlands test de beheersing van de Nederlandse taal op het gebied van spelling, grammatica en woordgebruik. Er wordt uitsluitend basiskennis getoetst, die bij de aanvang van een universitaire studie aanwezig wordt geacht. Bij het onderdeel spelling wordt uitgegaan van ‘het Groene Boekje’ (Woordenlijst Nederlandse Taal, Sdu-uitgevers Den Haag 2015). De toets bestaat uit meerkeuzevragen en neemt 1 uur in beslag.

De Taaltoets Nederlands wordt in een studiejaar slechts één keer afgenomen.

Voor studenten is nadere informatie over de taaltoets te vinden op LawWeb.