Masterclasses

De faculteit biedt aan goede studenten aanvullende, stimulerende onderwijsactiviteiten in vorm van een masterclass. De masterclass is toegankelijk voor goede studenten, ter bepaling van de verantwoordelijke hoogleraar. De masterclass kan verschillende vormen hebben, maar verwacht wordt dat de onderwijsactiviteit meerwaarde heeft boven het bestaande onderwijsaanbod en uitdagend is voor goede studenten.

De masterclass heeft een studielast die globaal wordt uitgedrukt in uren, maar de studiebelasting blijft uitdrukkelijk buiten de studielast van de reguliere bachelor/master-programma's.

Studenten die een masterclass hebben afgerond ontvangen een certificaat en krijgen een aantekening op de cijferlijst behorend bij de bachelorbul of de masterbul.

 

Mooting Competition Masterclass

RMC06

Masterclass Aansprakelijkheid en verzekering

RMC11

Masterclass Fusies en overnames