Minoren Erasmus School of Law

In de eerste twee blokken van het derde bachelorjaar volgen alle EUR-studenten een minor. Een minor is een vak van 15 ECTS, waarbij je kunt kiezen voor een vak dat buiten je eigen curriculum ligt.

Een minor kan verbredend of verdiepend zijn. Verbredend wil zeggen dat je een vak kiest dat buiten je eigen opleidingsgebied ligt. Verdiepend wil zeggen dat je een vak kiest van je eigen opleiding, met het doel je kennis over dat onderwerp te verdiepen. Je kunt een minor volgen:

  • Bij je eigen opleiding of een andere opleiding binnen je eigen faculteit
  • Bij een opleiding aan een andere faculteit
  • Bij een andere universiteit
  • In plaats van een minor kun je ook op uitwisseling gaan.

Aanmelden
In tegenstelling tot andere vakken die je volgt, moet je je voor een minor zelf aanmelden. Je kunt je aanmelden van 1 mei tot en met 31 mei 2016. Dit doe je door via Osiris Student je minorvoorkeuren in te dienen. Je kunt vijf voorkeuren indienen. Let op: zonder ingediende voorkeuren kun je niet geplaatst worden op een minor. Na sluiting van de aanmeldperiode kun je je minorvoorkeuren niet meer wijzigen. Eind juni word je door middel van loting op een minor geplaatst. Ga voor meer informatie over inschrijvingen en voor het volledige minoraanbod naar de website www.eur.nl/minor

LDE-minoren
Per 2015-2016 werken de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam nauwer samen op het gebied van minoronderwijs. De drie instellingen hebben 30% van de plaatsen in het eigen minoraanbod gereserveerd voor elkaars studenten. Let op: De minoren aan Universiteit Leiden en TU Delft staan niet standaard open voor ESL studenten. ESL studenten die toch een minor aan Universiteit Leiden of TU Delft willen volgen, moeten hiervoor op tijd toestemming vragen aan de examencommissie ESL. Stel je vragen hierover via minor@remove-this.law.eur.nl.

 

Minoraanbod

 

Erasmus School of Law biedt in collegejaar 2016-2017 10 minoren aan.

Arbeidsrecht en reorganisatie

'Je leert het bedrijfsleven van binnenuit kennen.'

De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie was een intensieve, leerzame, maar vooral leuke minor. Aan de hand van een dossier van één van de deelnemende bedrijven moest een advies voor een reorganisatie worden geschreven. Het unieke aan de minor is dat je ook daadwerkelijk bij dit bedrijf over de vloer komt; onder andere om je advies te presenteren.  

In de minor heb ik veel geleerd met betrekking tot bronnenonderzoek en na mijn minor heb ik bij andere vakken gemerkt hoe waardevol deze vaardigheid is. Daarnaast waren de docenten erg betrokken en stonden zij, bijvoorbeeld via het studentenpanel, open voor de inbreng van studenten. De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie is een echte aanrader!

Petra den Boer

Klik hier voor meer informatie.


Crossing Borders: Comparative legal research in the Netherlands and abroad

Piraeus (Griekenland) en Malta: twee belangrijke maritieme centra

Piraeus en Malta zijn dit jaar zijn de buitenlandse bestemmingen van de studiereis die zal plaatsvinden in het kader van de minor 'Crossing Borders'. De keuze voor Piraeus en Malta hangt direct samen met het thema 'The human factor in shipping' – het thema voor het studiejaar 2016-2017. Piraeus en Malta zijn belangrijke maritieme centra met veel ervaring en knowhow op het vlak van het internationale maritieme recht. Zo wordt een groot deel van de Griekse koopvaardijvloot (in omvang de tweede grootste van de wereld) aangestuurd vanuit Piraeus en is het hoofdkantoor van het International Maritime Law Institute, een onderdeel van de VN-organisatie, gevestigd in Malta. In Nederland zal het onderwijs bestaan uit onder meer colleges en kantoorbezoeken. Daarnaast zullen de studenten in Nederland onderzoeksactiviteiten verrichten die vervolgens worden voortgezet in Piraeus en Malta en bovendien gecombineerd worden met bezoeken aan belangrijke organisaties en bedrijven op het terrein van het maritieme recht. Tijdens de studiereis zal er ook genoeg tijd zijn voor culturele en sociale activiteiten.

Let op: Crossing borders is een selectieminor. Dit betekent dat er een kortere inschrijfperiode geldt voor deze minor en dat er een andere aanmeldprocedure wordt gehanteerd.

Klik hier voor meer informatie


Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

'Dood en Letsel: een rechtszaak in de collegezaal'

Wie kan ons nu beter vertellen over het aansprakelijkheidsrecht dan mensen uit de praktijk? In de minor Dood en Letsel krijg je college van verschillende gastsprekers. Er werd gesproken over medische aansprakelijkheid door een arts uit het Maasstadziekenhuis. We maakten kennis met iemand van het Instituut Asbestslachtoffers. Er werd een echte rechtszaak nagebootst in de collegezaal. Een slachtoffer vertelde uitvoerig over zijn ongeluk. En zo was er nog veel meer. De actuele onderwerpen en de stof die tot leven wordt gebracht door de verschillende gastsprekers maken deze minor een echte aanrader!

Saskia van Dijke

Klik hier voor meer informatie


Fiscaal ondernemingsrecht: Heb jij de Taxfactor?

'Fiscaal Ondernemingsrecht: een zeer nuttige minor voor later in de praktijk'

Ik heb de minor Fiscaal Ondernemingsrecht afgelopen jaar met veel plezier gevolgd. De eerste drie weken van het programma bestonden voornamelijk uit een introductie van het Nederlands belastingrecht. De daaropvolgende weken kwamen verschillende professionals vanuit de belastingpraktijk onderwerpen uitdiepen, zoals dividendvrijstelling en voorkoming van dubbele belasting. Het werd duidelijk waarom ondernemingen kiezen voor bepaalde organisatiestructuur en landen om zich te vestigen. Kortom, een leerzame en ook voor later in de praktijk nuttige minor.

Hans Buitendijk

Klik hier voor meer informatie


Living Law Lab: De Wet en technologische innovatie

Let op: wegens te weinig aanmeldingen gaat deze minor in collegejaar 2016-2017 niet door!

Deze minor is geschikt voor deeltijdstudenten en deelnemers aan het vrijdagmiddagonderwijs.

Bekijk hier waar Living Law Lab over gaat.

Klik hier voor meer informatie


Mensenrechten in een Pluriforme Samenleving

De minor 'Mensenrechten in een pluriforme samenleving' is een interessante, leerzame en verbredende minor. De gastcolleges zorgen voor een dynamische minor met mogelijkheden tot discussie. Gastdocenten spraken onder andere over onderwerpen zoals vrouwenrechten, rechten voor LGBT en de spanning tussen religie en onderwijs.  De presentatie die moet worden gegeven geeft de mogelijkheid om je verder in een onderwerp naar keuze te verdiepen.  Al geruime tijd ben ik geïntereseerd in de Oeigoeren minderheid in China. De presentatie was de uitgelezen kans om mij te verdiepen in de juridische positie van deze minderheid.  Tevens is het interessant dat de minor wordt gevolgd door studenten van verschillende faculteiten. De verschillende achtergronden van de studenten zijn van toegevoegde waarde voor deze minor en geven je een bredere blik op het recht. Kortom, dit is de perfecte minor voor jou als je geintereseerd bent in mensenrechten en graag een bredere blik om het recht wilt ontwikkelen.

Masha Bontje

Klik hier voor meer informatie


Onderneming & Financiële Markt: inzicht in de financiële wereld

Eigenlijk was ik vrijgesteld van de minor. Maar puur uit interesse heb ik besloten om Onderneming & Financiële crisis te volgen. In deze minor worden de hoofdrolspelers in de financiële crisis onder de loep genomen, zoals beursvennootschappen, banken en toezichthouders. Je krijgt inzicht in de taken van belangrijke maatschappelijke organisaties als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en in de werking van de Wet financieel toezicht en het Europees ondernemingsrecht. Mijn extra inspanning was zeker de moeite waard.

Lars in 't Veld

Klik hier voor meer informatie


Recht en Gezondheidzorg

'Recht en Gezondheidszorg: wie beslist over het leven van baby’s?'

In de minor Recht en gezondheidszorg worden interessante vraagstukken besproken. Juridische en ethische aspecten komen hierbij naar voren. Een onderwerp dat mij al jaren bezighoudt heeft betrekking op de actieve levensbeëindiging bij pasgeboren baby’s die ondraaglijk lijden. Wanneer mag het leven van een baby worden beëindigd? Is er wellicht sprake van discriminatie? Bij wie ligt de uiteindelijke beslissing: bij de ouders of de arts? Aldus: één vraagstuk waarbij vele diverse vragen aan de orde komen.

Saskia Monster

Klik hier voor meer informatie


Rechtspsychologie

De rechter moet achterhalen of de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde feit. Dat doet hij door te bekijken of er in het dossier voldoende wettige bewijsmiddelen zitten die hem overtuigen van de schuld van de verdachte. In deze minor wordt ingegaan op wat er allemaal mis kan gaan bij dit proces. Ook wordt ingegaan op een alternatieve, rekenkundige manier van bewijsweging, de zogenoemde Bayesiaanse benadering. Bewijsmiddelen die aan bod komen zijn: getuigenverklaringen, herkenningen en bekentenissen. Verder wordt onder meer ingegaan op leugendetectie, verhoren en tunnelvisie.

Klik hier voor meer informatie 


The political economy of European integration

The reason why I chose this minor is because I wanted to see the EU from a different perspective, not just from a judicial perspective. I would definitely recommend this minor to every student who likes to broaden his or her knowledge of the European Union. The minor gives you the chance to indulge in the economic aspects of European integration without the necessity of an economic background. The minor is divided in three modules, this keeps the material clear and structured. And to top things off, the trip to Brussels was very interesting!

Bo Fokkens

Klik hier voor meer informatie