Dean's List

Dean’s list | Laatst bijgewerkt april 2017
Download hier de Dean's list

Hoe kom je op de Dean’s list?
Op de Dean’s List staan alle studenten vermeld die qua studieresultaten bij de beste 10% van hun opleiding horen. De Dean’s List is enkel voor B1 studenten. Er bestaan drie lijsten, namelijk voor criminologie, het VMO-onderwijs en één gezamenlijke lijst voor Fiscaal recht en Rechtsgeleerdheid.

Uitgangspunt van de Dean's List zijn alle numerieke, eerst behaalde tentamenresultaten van alle B1-vakken, gehaald in collegejaar 2016-2017. Vrijstellingen en NO-registraties tellen niet mee.

Per student is berekend wat de gemiddelde score is van de behaalde resultaten. Van studenten die meerdere resultaten voor een B1-vak hebben gehaald, is alleen het eerst behaalde resultaat in de berekeningen meegenomen.

Alleen de studenten die voor alle B1-vakken een numeriek resultaat (voldoende of onvoldoende) hebben gehaald, komen voor een plaats op de Dean’s List in aanmerking.

De Dean’s List wordt twee keer per jaar gemaakt:
• Halverwege het jaar, een week na de bekendmaking van de resultaten van blok 4;
• Na afloop van het jaar, in de derde collegeweek van het volgende studiejaar (medio september).

Een certificaat uit handen van de decaan
Studenten die in september (nog) op de Dean’s List staan ontvangen op de feestelijke B1 certificaten uitreiking een Dean’s List certificaat uit handen van de decaan. 

Contact
Heb je vragen of ideeën die bruikbaar zijn voor ons programma, of heb je (positieve) feedback?
Laat het ons weten via studentbestuursleden@remove-this.law.eur.nl