Toekenning Certificate of Merit

Ieder jaar zetten de aan Erasmus School of Law geallieerde verenigingen en disputen zich in om verschillende activiteiten te organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van studenten. Voor deze studenten is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Certificate of Merit.

De faculteit wil door middel van het uitreiken van de Certificates of Merit haar waardering uitspreken voor de bijzondere en intensieve bestuursfuncties die deze studenten naast hun studie hebben vervuld. Hiernaast wil Erasmus School of Law via het Certificate of Merit haar waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid die overige studenten getoond hebben door een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van de faculteit. De uitreikingen van de Certificates of Merit vinden plaats tijdens de bachelordiploma-uitreiking in het opvolgende academisch jaar.