Scripties

Raadpleeg op deze pagina de diverse scriptiebrochures en handleidingen van de diverse opleidingen binnen Erasmus School of Law. 

Voor de masteropleidingen Bedrijfsrecht, Financieel recht, Criminologie, Fiscaal recht, Arbeidsrecht en een aantal varianten van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid zijn handleidingen en brochures opgesteld. Dit is niet bij elke opleiding het geval. Neem bij twijfel contact op met de scriptiecoördinator van uw opleiding, zie hiervoor de tabel in het document 'minimumeisen scripties'.

2016 - 2017

Algemene handleidingen en brochures

Minimumeisen scriptie

Scriptieovereenkomst/ Authenticiteitsverklaring

Documentation LL. M programmes

Master's Degree Thesis Agreement/ Authenticity statement

Documentatie Masterscripties