Regeling volgorde tentamens

Om te kunnen deelnemen aan (ouderejaars) bachelortentamens moeten studenten die vóór 1 september 2012 zijn begonnen aan de bacheloropleiding aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden betreffen het aantal ects dat u aan B1 vakken behaald moet hebben alvorens aan ouderejaars tentamens deel te mogen nemen en de volgorde waarin bepaalde tentamens afgelegd moeten worden. De regels hieromtrent vindt u in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding:

  • Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid: artikel 15 OER
  • Bacheloropleiding Fiscaal recht: artikel 16 OER
  • Bacheloropleiding Criminologie: artikel 15 OER

Deelname aan Oefenrechtbank

Voor studenten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geldt het volgende. Om deel te kunnen nemen aan de Oefenrechtbank moet u met ingang van het collegejaar 2010-2011 ten minste 105 ects hebben behaald aan eerste en tweedejaars vakken van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid waaronder in ieder geval de vakken Formeel strafrecht en Staatsrecht en een van de twee vakken Verbintenissenrecht of Goederen- en insolventierecht.