Vrijstellingen

Wij hanteren de volgende standaardvrijstellingen:

Bacheloropleidingen

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

 • Afgeronde hbo-Rechten:
  Op grond van een afgeronde hbo-bacheloropleiding Rechten wordt het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vrijgesteld.
 • Afgeronde propedeuse/eerste bachelorjaar wo Rechtsgeleerdheid:
  Op grond van een afgerond eerste bachelorjaar van een Nederlandse wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid kan het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid worden vrijgesteld, indien vakken voor een zeer groot gedeelte overeenkomen.
 • Op grond van elke afgeronde wo bacheloropleiding wordt vrijstelling verleend van de minor.

Bacheloropleiding Fiscaal recht

 • Afgeronde hbo-Rechten:
  Op grond van een afgeronde hbo bacheloropleiding Rechten wordt het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Fiscaal recht vrijgesteld.
 • Afgeronde propedeuse/eerste bachelorjaar wo Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht:
  Op grond van afgerond eerste bachelorjaar van een Nederlandse wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht kan het gehele eerste bachelorjaar van de bacheloropleiding Fiscaal recht worden vrijgesteld, indien vakken voor een zeer groot gedeelte overeenkomen.
 • Op grond van elke afgeronde wo bacheloropleiding wordt vrijstelling verleend van de minor.

Bacheloropleiding Criminologie

 • Voor de Bacheloropleiding Criminologie worden geen standaardvrijstellingen verleend.

Masteropleidingen

Bij een combinatie van juridische masteropleidingen wordt de volgende vrijstelling verleend:

 • Vrijstelling voor het vrije keuzeonderdeel, voor zover de master een vrij keuzeonderdeel heeft.

Voor meer informatie zie de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende masteropleiding.


Procedure

Een verzoek tot verlening van standaardvrijstellingen dient te worden gericht aan de examencommissie van Erasmus School of Law. Het verzoek moet worden vergezeld van gewaarmerkte kopieën (niet zijnde digitale scans) van het diploma en de cijferlijst, waarop alle behaalde onderdelen en de datum waarop ze zijn behaald staan vermeld (Indien u dit diploma aan de EUR heeft behaald volstaat het verzoek, zonder kopieën van diploma of cijferlijst).

Voor individuele vrijstellingen geldt de regeling als genoemd in de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende opleiding. Individuele vrijstellingen kunnen uitsluitend op grond van elders behaalde wo tentamens worden verleend.

Wilt u een verzoek indienen bij de examencommissie, dan kunt u dit formulier invullen. Na het verzenden van het formulier ontvangt u een e-mail ter ontvangstbevestiging. 


Geldigheidsduur

 • Bachelor: De standaardvrijstellingen hebben een geldigheidsduur van 4 jaar voor voltijdstudenten en 6 jaar voor deeltijdstudenten, te rekenen vanaf 1 september van het eerste jaar van inschrijving voor de bacheloropleiding.
  De geldigheidsduur van een individuele vrijstelling is gelijk aan die van een tentamen, 4 dan wel 6 jaar, en begint op de datum van het behalen van het diploma of tentamen/examen op grond waarvan vrijstelling wordt verleend.
 • Master: De standaardvrijstellingen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar voor voltijdstudenten en 3 jaar voor deeltijdstudenten, te rekenen vanaf 1 september van het eerste jaar van inschrijving voor de masteropleiding.
  De geldigheidsduur van een individuele vrijstelling is gelijk aan die van een tentamen, 2 dan wel 3 jaar, en begint op de datum van het behalen van het diploma of tentamen/examen op grond waarvan vrijstelling wordt verleend.

Let op:

 • Studenten die bij een andere wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of Criminologie een negatief bindend studieadvies hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.
 • Studenten die op grond van een afgeronde wo-opleiding voor 1 september 2008 vrijstelling hebben gekregen voor de vrije keuze ruimte (6 ects) krijgen slechts een gedeeltelijke vrijstelling voor de Minor (9 ects).
 • Voor studenten die het zogeheten mr.drs.-programma volgen geldt een speciale regeling. Het mr.drs.-programma is het gecombineerde programma voor de studies Algemene of Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het mr.drs.-programma of de studieadviseurs.