Specialisatieprogramma's

Erasmus School of Law biedt verschillende specialisatieprogramma's en opleidingen aan. hieronder treft u een overzicht van de huidige programma's.


Specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers'
De specialisatieopleiding voor advocaten ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ is in 2015 van start gegaan. De opleiding is geïnitieerd door de Stichting LANGZS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten werkzaam in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven (ernstige gewelds- en zedenmisdrijven) bijstaan. Namens ESL is prof. mr. Siewert Lindenbergh betrokken bij dit programma. 

Meer informatie


Specialisatieprogramma voor afgestudeerde juristen van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba

Vanwege de goede samenwerking tussen Erasmus School of Law en de juridische faculteiten van de Universiteit van Curaçao en de Universiteit van Aruba is onze faculteit op 1 september 1998 met een specialisatieprogramma voor aan deze universiteiten afgestudeerde juristen gestart. Aan deze juristen wordt hierdoor de mogelijkheid geboden om in een verkort programma binnen één jaar de master Rechtsgeleerdheid te behalen. 

Meer informatie