Emeriti Erasmus School of Law

Prof. mr. dr. J.E.M. Akveld (Hans)

Vakgebied: Ondernemings-recht in de gezondheidszorg

Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk (Henk)

Vakgebied: Belastingrecht

Prof. mr. dr. H. Beckman (Hans)

Vakgebied: Jaarrekeningenrecht

Prof. dr. C.A. Buningh (Kees)

Vakgebied: Bedrijfseconomie / met name financieel beleid

Prof. mr. H. de Doelder (Hans)

Vakgebied: Strafrecht en Strafprocesrecht

Prof. mr. J.M. van Dunné (Jan)

Vakgebied: Burgerlijk- Handels- en Burgerlijk procesrecht, Contract and Tort Law, Jurisprudence.

Prof. dr. R.M.G.E. Foqué (René)

Vakgebied: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

Prof. mr. C. Gutter (Cor)

Vakgebied: Strafrecht/ Strafprocesrecht

Prof. mr. K.F. Haak (Krijn)

Vakgebied: Burgerlijk-, handels- en burgerlijkprocesrecht

Prof.mr. N.J.H. Huls (Nick)

Vakgebied: Rechtssociologie (Sociology of Law)

Prof. dr. Ko Swan Sik

Vakgebied: Internationaal publiekrecht

Prof.dr. H.A. Kogels (Han)

Vakgebied: Belastingrecht

 

Prof. mr. B.H. ter Kuile

Vakgebied: Europees Institutioneel Recht

Prof. mr. dr. D. Mentink (Dick)

Vakgebied: Staatsrecht

Prof. mr. R.V. De Mulder MBA (Richard)

Vakgebied: Informatica en Recht

Prof. A.I. Ogus (Anthony)

Vakgebied: Fundamentals of Private Law

 

Prof. mr. G. Overkleeft Verburg

Vakgebied: Publiekrecht

Prof. dr. A.E. Örücü (Esin)

Vakgebied: Rechtsvergelijking

Prof. dr. C.J. Rijnvos (Kees)

Vakgebied: Staatshuishoudkunde en de openbare financiën

Prof. mr. L.J.J. Rogier (Lodewijk)

Vakgebied:
Staats- en Bestuursrecht. 

Prof. dr. P.C. Spierenburg (Pieter)

Vakgebied:
 
Historische criminologie

Prof. mr. J.H Wansink (Han)

Vakgebied: Verzekeringsrecht

Prof. mr. L.C. Winkel (Laurens)

Vakgebied: History of Law

Prof. dr. A.C. Zijderveld (Anton)

Vakgebied: Cultuursociologie

Prof. dr. J.W. de Zwaan (Jaap)

Vakgebied: Recht van de Europese Unie