Onze organisatie

Het bestuur

Het bestuur van Erasmus School of Law bepaalt de koers van de faculteit. In beginsel wordt zij benoemd voor een periode van vier jaar. Het huidige bestuur bestaat uit decaan prof. mr. dr. Suzan Stoter en vicedecaan prof. dr. Fabian Amtenbrink.

De Faculteitsraad

De Faculteitsraad is als decentraal medezeggenschaporgaan verbonden aan Erasmus School of Law en vertegenwoordigt alle medewerkers en studenten van de faculteit.

Dagelijks Bestuur Onderzoek

Het Dagelijks Bestuur Onderzoek (DB-OZ) bestaat uit de vicedecaan, de directeur Erasmus Graduate School of Law, de manager Research en de projectmanager Subsidies.

Dagelijkse Bestuur Onderwijs

Het Dagelijks Bestuur Onderwijs (DB-OW) bestaat uit de decaan, opleidingsdirecteuren en studentbestuursleden.

Ondersteunende diensten en overige gremia

Wetenschappers en managers worden in het onderzoek, onderwijs en management bijgestaan door bestuursorganen en ondersteunende diensten.