Bestuur van Erasmus School of Law

Het algemeen bestuur en beheer van Erasmus School of Law liggen in handen van de decaan en de vicedecaan. Zij vormen samen het bestuur van onze faculteit. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen en formuleren van de algemene facultaire ontwikkelingsrichting, de hieruit voortvloeiende kaders voor onderwijs, onderzoek, bestuur en beheer.


Samenstelling

Het Bestuur van Erasmus School of Law vergadert ten minste één keer per twee weken in besloten kring in de volgende samenstelling:

Prof. mr. dr. W.S.R. (Suzan) Stoter 
Decaan Erasmus School of Law

Prof. dr. F. (Fabian) Amtenbrink
Vicedecaan Erasmus School of Law