Opleidingscommissies Erasmus School of Law

De drie opleidingscommissies van Erasmus School of Law zijn betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Zij adviseren het onderwijsbestuur en hebben instemmingsrecht op onderdelen, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen. De OC’s zijn paritair samengesteld uit docentleden en studentleden en vergaderen 4 of 5 keer per jaar.

De rol en de bevoegdheden van de OC’s zijn vastgelegd in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in artikel 11 van het Faculteitsreglement ESL. U kunt ook de informatie van de EUR of de landelijke informatiepagina raadplegen.

Meepraten als student?

Jaarlijks in september worden de opleidingscommissies samengesteld. Gemotiveerde studenten die interesse hebben om lid te worden kunnen contact opnemen studenbestuurslid Barend Hulsebosch.

Ook als niet-lid kun je een bijdrage leveren. Via ideeënbus@law.eur.nl ontvangen wij graag constructieve ideeën om het onderwijs te verbeteren. Mogelijk komt dit idee ter sprake in één van de opleidingscommissies. (NB de ideeënbus is niet bedoeld voor individuele klachten.)

OC Bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht

OC Master Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht

OC Criminologie (bachelor en master)

Samenstelling 

Vergaderdata en agenda


Contactpersoon: Jaïra Azaria (secretaris), tel. 89770, azaria@remove-this.law.eur.nl

Samenstelling 

Vergaderdata en agenda


Contactpersoon: Arnoud Houweling (secretaris), tel. 89770, houweling@remove-this.law.eur.nl

Samenstelling 

Vergaderdata en agenda


Contactpersoon: Arnoud Houweling (secretaris), tel. 89770, houweling@remove-this.law.eur.nl