Nieuwe student Rechtsgeleerdheid Deeltijd

ERNA gegevens
Rooster
Literatuurlijst
Aanmelding
Bindend studieadvies

Compensatieregeling
Herkansingen
Vrijstellingen
Instellingstarief
Contact

Beste student,

Vanaf heden ben je student aan Erasmus School of Law!

Voor al je vragen, mededelingen en opmerkingen kan je vanaf nu terecht bij het Studiepunt ESL. Het studiepunt ESL is te vinden op de 2de etage in Sanders Building. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer 010 408 15 60 en via de mail op studiepuntesl@remove-this.law.eur.nl (mail altijd je studentnummer mee, zodat ze je goed kunnen helpen).

Ook is het mogelijk om langs te gaan bij het Studiepunt ESL. De openingstijden zijn:

  • Maandag: 11.00 - 16.30 uur
  • Dinsdag t/m Vrijdag: 09.30 - 16.30 uur

Wij wensen je veel succes met je studie!

Hans Kroon, Thomas Potma & Lara de Jong
Studievoorlichters Erasmus School of Law


Erna inlog gegevens

Je hebt je ERNA login gegevens ontvangen, hiermee kun je inloggen op lawweb.nl 

Niet ontvangen of kwijt? 
Stuur een mail naar lawweb@law.eur.nl Vermeld duidelijk jouw:

  • Studentnummer; 
  • Naam; 
  • Geboortedatum; 
  • Studie die je gaat volgen.

Rooster

Vrijdag 8 september 2016 is de eerste onderwijsdag van het collegejaar 2017-2018. De lessen vinden altijd plaats op vrijdagmiddag tussen 13.00-16.45 uur. De eerste vier weken wordt onderwijs gevolgd. In week vijf wordt het tentamen afgenomen.

Tentamenrooster
Tentamenrooster bacheloropleidingen

NB: In de bovenstaande overzichten zijn geen tentamenlocaties opgenomen. Raadpleeg voor de meest actuele roostergegevens MyTimetable en de roosterinformatie op de digitale leeromgeving van Erasmus Law college, LawWeb.


Jaarindeling 2017-2018
Bekijk hier de jaarindeling voor collegejaar 2017-2018.


Literatuurlijst

Een deel van de literatuur dient verplicht aangeschaft te worden. Op de literatuurlijst staat aangegeven welke literatuur verplicht is.

Bekijk hier de literatuurlijst van het eerste bachelorjaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid 2017-2018.

Wettenbundels
Wettenbundels zijn onmisbaar tijdens je studie en tentamens en moet je aanschaffen. Je kunt de keuze maken tussen een Kluwer Collegebundel of een VNW.

Let op: Studenten RechtsgeleerdheidFiscaal recht en studenten van het Mr.drs.-programma dienen naast de reguliere wettenbundels tevens beschikking te hebben over de Pocket Belastingwetten editie 2018 (Kluwer) of de fiscale wetseditie van SDU editie 2018, voor het vak Inleiding fiscaal recht (blok 1.7).
 
De wettenbundels kun je eenvoudig en snel, met 5% korting aanschaffen via je studievereniging:

Rechtsgeleerdheid: JFR (Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam)
Fiscaal recht: R.F.V. Christiaanse-Taxateur

De korting geldt alleen wanneer je lid bent/wordt van je studievereniging.

Je kunt de wettenbundel ook bij de reguliere boekenhandel of de websites van de uitgevers (Kluwer en SDU) bestellen en kopen.

Wijze van bestellen 
Deze literatuur kan het komend collegejaar digitaal of in hard-copy worden aangeschaft. De boeken kun je via de websites van de uitgevers, Studystore of via de reguliere boekhandels bestellen.
Uiteraard zal alle literatuur van Erasmus Law College net als het voorafgaande jaar beschikbaar worden gesteld in het Studielandschap. Het Studielandschap is op werkdagen van 09.00 t/m 19.00 uur geopend. Een deel van de literatuur is ook te vinden in de UB.


 

Aanmelding

Je kunt je tot 1 mei 2017 aanmelden voor de opleiding Rechtsgeleerdheid in deeltijd. Indien je student bent aan de Erasmus Universiteit of je in een hoger jaar van de opleiding kunt beginnen, dan kun jij je aanmelden tot 31 augustus.

Zorg ervoor dat je inschrijving vóór 31 augustus volledig afgerond is en alle acties zijn ondernomen. Houd dan ook jouw “To Do-lijst” op Studielink in de gaten. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) communiceert via deze weg als er acties moeten worden ondernomen.

Lukt het niet om je inschrijving compleet te maken of heb je andere vragen, aarzel niet om contact met het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) op te nemen via 010 408 23 23. Houd bij het bellen je studentnummer bij de hand.

Inschrijving op basis van hbo-propedeuse
Als je je inschrijft op basis van een door jou behaalde propedeuse van een hbo-opleiding moet je deze voor 31 augustus 2016 hebben afgerond.

Als je jouw propedeusediploma voor deze datum nog niet in je bezit hebt, dan kan je ook een verklaring van jouw hogeschool of een cijferlijst waaruit blijkt dat je alle 60 studiepunten behaald hebt, opsturen. Deze verklaring of cijferlijst dient wel ondertekend te zijn door de onderwijsinstelling waar je jouw propedeuse hebt behaald!

Een scan van jouw propedeusediploma/verklaring/cijferlijst stuur je naar het Centraal Bureau Inschrijvingen via cbi@oos.eur.nl.

Uitschrijven
Ben je onverhoopt niet in staat om aan de opleiding te beginnen, schrijf je dan uit via Studielink. Meld dit ook via studievoorlichting@law.eur.nl zodat je ook geen e-mailberichten over de studie meer ontvangt. 


Bindend studieadvies

Als deeltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 37,5 ECTS van het eerste jaar (B1) halen. Het aantal ECTS wordt berekend aan de hand van de vijf tentamens waarvoor je het hoogste resultaat hebt behaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling.

Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving moet je het gehele eerste jaar (B1, 60 ECTS) van de opleiding hebben gehaald, waarbij vakken worden gecompenseerd volgens de compensatieregeling. 


Compensatieregeling

Eerste jaar van inschrijving: In het eerste jaar van inschrijving mag je een of meer afgeronde vijven compenseren met andere behaalde cijfers (een 7 of hoger) voor het tentamens van het B1. Dit mag enkel als aan het einde van het eerste jaar van inschrijving het gemiddelde ten minste (dus onafgerond) een 6,0 is voor vijf B1 vakken (37,5 ECTS). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is. 

Tweede jaar van inschrijving: In het tweede jaar van inschrijving mogen een of meer afgeronde vijven (registratie Osiris) worden gecompenseerd met andere behaalde cijfers, mits dit aan het eind van het tweede jaar van inschrijving leidt tot een gemiddeld cijfer van ten minste een 6,0 (niet afgerond), berekend over de resultaten van alle B1 onderdelen (60 ECTS). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is.


Herkansingen

In het eerste jaar van de opleiding heb je in totaal twee herkansingen. In januari mag maximaal een onvoldoende uit blok 1 of 2 worden herkanst, in juli mag maximaal een onvoldoende uit blok 3 t/m blok 8 worden herkanst. 


Vrijstellingen

Indien je in het bezit bent van een hbo-rechten diploma, krijg je voor het eerste jaar vrijstellingen. Je begint dan in jaar twee van de opleidingen. Deze vrijstellingen worden niet automatisch verleend, maar moeten worden aangevraagd bij de examencommissie. Het duurt enkele weken voordat de examencommissie jouw verzoek heeft behandeld, dus dien je verzoek zo snel als mogelijk in.

Let op! Studenten met een hbo-diploma MER, SJD of een andere hbo-diploma komen niet in aanmerking voor vrijstellingen. 


Instellingstarief

Ben je in het bezit van een hbo diploma of een wo-bachelor en wil je aan een tweede bacheloropleiding beginnen, dan ga je het instellingstarief betalen. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voor het studiejaar 2016-2017 is dit in de bachelorfase 6.200 euro per jaar. Met een hbo diploma ga je in de masterfase weer wettelijk collegegeld betalen, omdat je nog niet over een mastertitel beschikt.

Heb je een wo-master als je aan je tweede masteropleiding begint, dan betaal je in de masterfase 11.300 euro per jaar. Met een hbo of wo-diploma behaald vóór augustus 1991, betaal je geen instellingstarief maar wettelijk collegegeld.


Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studievoorlichters:

Hans Kroon, Thomas Potma of Lara de Jong.

Tel: 010 408 1571
E: studievoorlichting@remove-this.law.eur.nl

Wij kunnen je sneller en makkelijker helpen als jij je studentnummer bij de hand hebt.