ESL Nieuws

Quality adjusted life year: interview prof. Louis Visscher in FD

dinsdag, 7 juli 2015

Prof. Louis Visscher (Erasmus School of Law) stelt in het nieuwste ANWB Smartengeldboek een alternatieve methode voor berekening van smartengeld voor: de QALY-methode. Het Financieele Dagblad interviewde hem.

Succesvolle afsluiting bachelor Criminologie met symposium ‘Surveillance door de overheid’.

maandag, 6 juli 2015

Op 2 juli jongstleden hebben studenten Criminologie hun portfolio B3-vaardigheden en daarmee hun bachelor afgesloten met een symposium ‘Surveillance door de overheid’. Het is een memorabele middag geworden.

Alessandra Arcuri participates as expert in WTO platform

maandag, 6 juli 2015

On July 3rd ESL Associate professor Dr. Alessandra Arcuri, programme coordinator of the LL.M. in International and European Public Law was invited to participate as an expert in Talking Disputes.

Strafrechtexpert mr. Joost Nan in de Uitspraak

donderdag, 2 juli 2015

Als de bestuurder een gestolen kluis achterin heeft, is de passagier dan de heler? Strafrechtexpert mr. Joost Nan (Erasmus School of Law) geeft commentaar in het NRC-artikel van Folkert Jensma.

Berekening smartengeld: prof. Visscher presenteert QALY-methode

donderdag, 2 juli 2015

Volgens Visscher bestaat er in Nederland een vrij algemeen gedeelde onvrede over de hoogte van het smartengeld. Smartengeld betreft de vergoeding voor de geleden immateriële schade - dus pijn, verdriet en verminderde...