Erasmus School of Law biedt toponderwijs en toponderzoek in Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Fiscaal recht. In een internationale omgeving en in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk.

 

ESL Nieuws

Prof. dr. Nick Huls (Erasmus School of Law) gaat met emeritaat

woensdag, 03 september 2014

Prof. mr. N.J.H. (Nick) Huls, hoogleraar Rechtssociologie aan Erasmus School of Law houdt op vrijdag 24 oktober 2014 om 16:00 uur (Aula) zijn afscheidsrede met als titel “Rwanda, een rechtsstaat in de mist”.

Alumna Esther van de Watering wint Jan van Dijk Award voor haar masterscriptie: ‘Criminal Protection Orders: Effective legal remedies or falce promises to victims?’

dinsdag, 21 oktober 2014

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven en directeur van het Fonds Slachtofferhulp Ineke Sybesma reikten op maandag 13 oktober de Jan van Dijk Award uit aan Esther van de Watering. De jury waardeerde de...

De Doelderdag 2014 in teken van Jihadisme in Nederland: reële paniek of overdrijven we?

maandag, 20 oktober 2014

De opkomst van de radicalisering, de Syriëgangers en de angst onder bevolking was op vrijdag 17 oktober 2014 het thema van de De Doelderdag, de jaarlijkse ESL alumnidag. De Doelderdag 2014 werd georganiseerd door de sectie...

ESL alumni tonen grote betrokkenheid

maandag, 20 oktober 2014

Vanaf 15 september tot en met 11 oktober jongstleden heeft een groep studenten, onder aanvoering van campagneleider Giselle Vreugde (Rux Burton), telefonisch contact gezocht met alumni van Erasmus School of Law.