Erasmus School of Law biedt toponderwijs en toponderzoek in Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Fiscaal recht. In een internationale omgeving en in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk.

 

ESL Nieuws

Prof. dr. Nick Huls (Erasmus School of Law) gaat met emeritaat

woensdag, 03 september 2014

Prof. mr. N.J.H. (Nick) Huls, hoogleraar Rechtssociologie aan Erasmus School of Law houdt op vrijdag 24 oktober 2014 om 16:00 uur (Aula) zijn afscheidsrede met als titel “Rwanda, een rechtsstaat in de mist”.

Grote belangstelling voor ESL-bachelors tijdens EUR Open Dag

maandag, 20 oktober 2014

Rond de 2000 scholieren en ouders vonden op zaterdag 11 oktober hun weg naar de Open Dag bachelor van Erasmus School of Law. De jongeren uit vier, vijf en zes VWO konden kennismaken met de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal...

ESL alumni tonen grote betrokkenheid

maandag, 20 oktober 2014

Vanaf 15 september tot en met 11 oktober jongstleden heeft een groep studenten, onder aanvoering van campagneleider Giselle Vreugde (Rux Burton), telefonisch contact gezocht met alumni van Erasmus School of Law.

De Doelderdag 2014 in teken van Jihadisme in Nederland: reële paniek of overdrijven we?

maandag, 20 oktober 2014

De opkomst van de radicalisering, de Syriëgangers en de angst onder bevolking was op vrijdag 17 oktober 2014 het thema van de De Doelderdag, de jaarlijkse ESL alumnidag. De Doelderdag 2014 werd georganiseerd door de sectie...